Läkemedelsföretagen

EU-ordförandeskap kan stärka Sverige inom Life Science

Publicerad 7 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Lena Beck
Malin Parkler, Sverigechef på Pfizer och ordförande i Lif. Foto: Lena Beck

2022 var ett händelserikt år i Life Science-sektorn, med intensiv läkemedelsutveckling på flera fronter. Sverige har en Life Science-industri i världsklass, men den nationella strategin bör kompletteras med en handlingsplan som bland annat tydliggör hur antalet kliniska prövningar ska öka i Sverige. Det anser Malin Parkler, Sverigechef på Pfizer och ordförande i Lif.

Under 2021 ökade antalet godkända läkemedel i Europa med 36 procent. Särskilt glädjande är att många av de nya godkännandena är läkemedel inom det angelägna särläkemedelsområdet och att vi nu ser nya avancerade läkemedel såsom cell- och genterapi, säger Malin Parkler.

Cancer, infektion och neurologi
Utöver läkemedel för patienter med sällsynta diagnoser har nya cancerläkemedel och läkemedel inom infektionsområdet godkänts, inte enbart relaterade till covid-19. Neurologi är också ett område där vi ser både godkännanden och en betydande satsning inom klinisk forskning.
– Prioriterad hantering (PRIME) har bland annat varit aktuellt i godkännanden av covid-19-vaccin och antivirala läkemedel. Vi ser även en trend med accelererad utvärdering och villkorade godkännanden av nya behandlingar för patienter med svår sjukdom som annars står utan behandlingsalternativ. Det är en positiv utveckling som innebär att läkemedel och vacciner snabbare blir tillgängliga för dessa patientgrupper, säger Malin Parkler.

”Jag hoppas att den nya regeringen fortsätter prioritera Life Science.”

Positionerar Life Science-sektorn
Sverige har utsetts till EU:s ordförandeland 2023. Life Science-sektorn är ett av de områden som regeringen väljer att fokusera på under året, bland annat genom att arrangera en konferens om cancerbehandling och AMR.
– Under året följer läkemedelsföretagen regeringens prioriteringar genom att arrangera ett antal seminarier om bland annat cancerbehandling, AMR och vikten av en livskraftig Life Science-bransch. Jag betraktar ordförandeskapet som startskottet för att Sverige tydliggör sin position som en stark Life Science-nation, säger Malin Parkler.

Stort intresse för ny databas
I början av 2023 lanserar Lif, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag, en nationell databas för företagsinitierade kliniska prövningar, HiKS. Förhandsintresset för databasen har varit stort från såväl hälso- och sjukvården som patientföreningar, beslutsfattare och läkemedelsbolagen.
– Det är tydligt att många har nytta av information om nya och pågående kliniska prövningar. Vi hoppas att samtliga dessa grupperingar ska finna mervärde och nytta i att använda vår databas, säger Malin Parkler.

Efterlyser handlingsplan
En viktig fokusfråga för Lif under 2023 är att ha en fortsatt konstruktiv dialog med myndigheter och regioner, med målet att säkerställa tidig tillgång till nya behandlingar och framför allt en förbättrad tillgång till läkemedelsbehandling för patienter med sällsynta sjukdomar.
– Jag hoppas att den nya regeringen fortsätter prioritera Life Science genom att uppdatera den befintliga Life Science-strategin med en konkret handlingsplan som är tydlig i hur Sverige ska öka antalet kliniska prövningar, öka användningen av hälsodata samt accelerera implementeringstakten inom precisionsmedicin, säger Malin Parkler. Hon betonar också att regeringen bör säkra tidig implementering av nya behandlingar, och jämlik tillgång till nya och befintliga läkemedel när de utreder förutsättningarna för statligt eller regionalt huvudmannaskap i framtidens hälso- och sjukvård.


Annons
Annons Orion Bufomix Easyhaler VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"