Life science

Svensk läkemedelsutveckling står sig starkt globalt

Publicerad 6 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Eva Garmendia
Maja Neiman, science director på SwedenBIO. Foto: Eva Garmendia
Maja Neiman, science director på SwedenBIO. Foto: Eva Garmendia

Den svenska läkemedelsbolagssektorn består av många små bolag med tydlig förankring i akademisk forskning. Samtidigt står den svenska life science-industrin stark, med ett ökat antal läkemedelsprojekt under utveckling. Avancerade terapier är på frammarsch på bekostnad av biomolekylerna, medan småmolekylerna står stabilt i den svenska pipelinen.

Det framgår av branschorganisationen SwedenBIO:s kartläggning av den svenska läkemedelsutvecklingen. De publicerar vart tredje år the Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report, en unik kartläggning av den läkemedelspipeline som drivs av företag med huvudkontor i Sverige. Den senaste rapporten publicerades 2023 och inkluderar 159 läkemedelsbolag med huvudkontor i Sverige. Rapporten ger en både detaljerad och övergripande bild av den svenska läkemedelsutvecklingen och läkemedelsbolagen som bedriver forskning och utveckling.
– Sverige har en lång historia som global exportör av vetenskaplig och terapeutisk innovation. Inhemska läkemedelsbolags samlade innovationspipeline består i dagsläget av 351 läkemedel, vilket är fler än många andra europeiska länder, säger Maja Neiman, science director på SwedenBIO.

”Sverige har en av de högsta andelarna läkemedelskandidater i prekliniskt skede i Europa.”

Onkologi och neurologi
Hela 56 procent av de svenska läkemedelsbolagen har knoppats av från akademin eller sjukvården. Onkologi och neurologi är de vanligast förekommande kliniska utvecklingsområdena i svensk läkemedelsutveckling. Flest kliniska utvecklingsprojekt, 59 procent, rör små molekyler, med biomolekyler på en andraplats med 28 procent. Andelen cell- och genterapeutiska utvecklingsprojekt har ökat sedan SwedenBIO gav ut sin senaste rapport 2020 och står nu för 12 procent av det totala antalet kliniska utvecklingsprojekt.
– Sverige har också en av de högsta andelarna läkemedelskandidater i prekliniskt skede i Europa. Sådana kandidater är långt ifrån att utvecklas till godkända läkemedel för patienter på grund av risker i FoU och långa utvecklingstider. En växande närvaro inom bioteknisk forskning i tidiga skeden är dock en positiv indikator för det svenska innovationsekosystemet, säger Maja Neiman.

Många mindre läkemedelsbolag
Även om den svenska läkemedelspipelinen är stark så attraherar den endast en bråkdel av finansieringen på den europeiska marknaden. Trots växande pipelines har svenska läkemedelsföretag inte kunnat matcha finansieringsnivån från sina europeiska kollegor. Maja Neiman betonar att Sverige behöver attrahera fler life science-investerare.
– Sveriges pipeline präglas av mångfald, ledd av ett stort antal mindre bioteknik- och läkemedelsbolag med ett gemensamt brett forskningsfokus. Svenska läkemedelsföretag fyller sina pipelines med internt upptäckta tillgångar som kommer att bli framtidens terapeutiska genombrott allteftersom den banbrytande vetenskapen fortskrider. Detta kontrasterar de mogna läkemedelsledda länderna som Schweiz och Danmark, som är mer beroende av extern innovation och inlicensiering, säger Maja Neiman.

Terapiområden för de 506 läkemedelsprojekten:
 • Onkologi 32 %
 • Neurologi 16 %
 • Autoimmuna sjukdomar/immunologi 11 %
 • Endokrinologi/metabolism 8 %
 • Infektionssjukdomar 7 %
 • Kardiovaskulära sjukdomar 5 %
 • Dermatologi/sårläkning 4 %
 • Luftvägssjukdomar 3 %
 • Mag-tarmsjukdomar 2 %
 • Nefrologi/urologi 2 %
 • Hematologi 2 %
 • Obstetrik, gynekologi 1 %
 • Övriga områden 7 %
Fördelning modalitet för läkemedelsprojekten:
 • Små molekyler 59%
 • Biomolekyler 28%
 • Cell- och genterapier/ATMP 12%
 • Övriga 1 %

Annons
Annons OncotypeDX VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"