Etikettarkiv: SLF

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna. Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

Precisionsmedicin innebär att anpassa behandlingen till varje enskild individs unika diagnos och genetiska förutsättningar. Behandlingarna används vid svåra och komplexa sjukdomar och är väldigt kostsamma.

Karin Båtelson är ordförande i Sjukhusläkarna och ingår i arbetsgruppen för precisionsmedicin/ATMP som bland annat driver frågan om en jämlik tillgång på precisionsläkemedel i hela landet. Karin Båtelson ser en etisk aspekt av att läkare tvingas prioritera bort klinisk forskning, inte minst med tanke på att patienterna då nekas tillgång till de senaste terapierna och behandlingsmetoderna.

”Det behövs en rejäl nationell pott för finansiering av precisions­läkemedel.”

Dialog kring betalningsmodeller
– Många nya precisionsläkemedel är väldigt kostsamma, vilket nu glädjande nog gett upphov till en konstruktiv dialog kring betalningsmodeller och riskfördelning. Sjukvården och läkemedelsbolagen kan till exempel dela på kostnaden efter tid beroende på resultatet av läkemedelsbehandlingen. Man bör även räkna in samhällsvinster av förbättrad behandling. Det behövs en rejäl nationell pott för finansiering av precisionsläkemedel, antagligen finansierat både av staten och gemensamt från regionerna, samt att man från nationellt håll enas om hur dessa pengar ska fördelas, säger hon.


Annons
Fass annons