Annons
Brintellix (vortioxetin)

Brintellix (vortioxetin)

Publicerad 24 februari 2021

Brintellix (vortioxetin) – ett antidepressivt läkemedel.

  • Multimodal verkningsmekanism för behandling av egentlig depression hos vuxna.1,2
  • Effekt på ett brett spann av depressiva symtom (mätt med MADRS)1
  • Effekt på kognitiva symtom vid depression samt förbättrar funktionell kapacitet vid depression.1,3,4
  • Ingen påverkan på sexuell funktion (vid 5-15 mg), kroppsvikt, hjärtfrekvens eller blodtryck jämfört med placebo.1
  • 10 mg/dag startdos för patienter <65 år.1

Brintellix® (vortioxetin) Rx, F, ATC-kod: N06AX26 Indikation: Behandling av egentlig depression hos vuxna. Dosering: Startdosen för Brintellix® är 10 mg vortioxetin en gång dagligen till vuxna under 65 år. Beroende på patientens individuella svar kan dosen ökas till maximalt 20 mg vortioxetin en gång dagligen eller minskas till minst 5 mg vortioxetin en gång dagligen. Den lägsta effektiva dosen om 5 mg en gång dagligen ska alltid användas som startdos hos patienter ≥ 65 år och försiktighet rekommenderas vid doser på över 10 mg en gång dagligen hos patienter ≥ 65 år. Förpackningar: Brintellix® finns som 5, 10, 15 och 20 mg filmdragerade tabletter i förpackningar om 28 och 98 st. Subvention: Brintellix subventioneras för patienter som provat men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé från november 2020. H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se

Referenser: 1. Produktresumé Brintellix, FASS.se. 2. Bang-Andersen B et al. J Med Chem. 2011;54 (9):3206–3221. 3. McIntyre RS et al. Int J Neuropsychopharmacol 2014;17:1557–1567. 4. Mahableshwarkar A et al. (2015) Neuropsychopharmacology doi:10.1038/npp.2015.52.

H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se

SE-BRIN-0374.11

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"