Presentation
Astma

Drygt hälften av astmapatienterna okontrollerade

Publicerad 24 februari 2021
Foto: Johan Marklund
Maria Messerer, Medical Director Nordic och Pernilla Gerell, Regional Market Access Manager, Sweden. Foto: Johan Marklund
Maria Messerer, Medical Director Nordic och Pernilla Gerell, Regional Market Access Manager, Sweden. Foto: Johan Marklund

Okontrollerad astma kan vara obehandlade små luftvägar

Chiesi är ett globalt läkemedelsföretag med historiskt starka band till Sverige. Det var nämligen i Chiesi som två forskare vid KI fann en engagerad samarbetspartner som tog deras upptäckt, en substans som förhindrar lungkollaps hos prematura barn, till ett färdigt läkemedel. Företaget har ett fortsatt starkt fokus på andningsvägar och lungsjukdomar.

Chiesi är ett familjeägt läkemedelsbolag som startade 1935 i italienska Parma. Numera är det ett internationellt företag med verksamhet i stora delar av världen. Den nordiska organisationen startade 2014 men samverkan med svenska forskare går långt bak i tiden. På 1980-talet inledde Chiesi ett samarbete med Tore Curstedt och Bengt Robertson, två forskare vid Karolinska Institutet, som i slutet av det årtiondet lyckades ta fram en substans som kunde förhindra lungkollaps hos för tidigt födda barn. Sedan dess har det gått 30 år och läkemedlet har till dags dato getts till fem miljoner barn, en livsavgörande behandling för många av dem, berättar Maria Messerer, Medical Director Nordic.
Banden mellan KI och Chiesi är fortfarande mycket starka. Ett tecken på det är att Paolo Chiesi, Verkställande Direktör på Chiesi Group, förra året utsågs till hedersdoktor vid Karolinska Institutet, en utmärkelse han fick för sin mångåriga satsning på livsavgörande behandling av lungorna på för tidigt födda barn.

50% av astmatikerna är okontrollerade
Andningsvägar är ett stort område inom Chiesi som sedan länge har egen forskning inom terapiområdet. Cirka en miljon svenskar har astma och en halv miljon av befolkningen är drabbade av KOL. Av dessa har ungefär hälften en okontrollerad sjukdom, anledningarna kan vara många men bristande följsamhet i behandlingen är en vanlig orsak, en annan kan vara att de små luftvägarna är otillräckligt behandlade. För att få en effektiv och bra individanpassad behandling och vård i dessa sammanhang krävs ett flertal behandlingar att välja på, säger Pernilla Gerell, Regional Market Access Manager, Sweden.
Idag finns två olika huvudtyper av behandling som ges i form av spray eller pulver.
Pulvret tas med hjälp av inhalator som drivs av patientens egen kraft. Egenskaper som partikelstorlek och hastighet som läkemedlet lämnar inhalatorn med är också av betydelse. Sprayen kräver, till skillnad mot pulver, ingen kraft vid inhalation av läkemedlet. Ett läkemedel passar inte alla; de fungerar på olika sätt och olika bra på olika patienter, vilket är en av anledningarna till att Chiesi har samtliga varianter i sin portfölj. Tecken på att en astmatiker är okontrollerad kan vara: Vaknar på natten med nattliga besvär, ansträngningsutlöst astma, symtom trots normal spirometri, och upprepade exacerbationer.
Sällsynta sjukdomar är ett annat av Chiesis fokusområden och sedan två år tillbaka har vi en forskningsenhet för sällsynta sjukdomar i Norden, säger Maria Messerer. Sedan maj 2020 har forskningsenheten flyttat sitt laboratorium till Solna vid Karolinska Institutet.

Hållbarhet
Vid sidan av läkemedel är hållbarhet ett stort fokus på företaget. I maj 2019 fick Chiesi, som den största globala läkemedelskoncernen i världen, sin B Corp-certifiering, en certifiering för företag som vill prioritera andra mål än enbart vinst som mått på sin framgång.
– Hållbarhet för Chiesi handlar inte enbart om miljö utan inbegriper även anställda, arbetsmiljö, utbildning och genomsyrar hela verksamheten i stort och smått. Vi har bara inom den nordiska verksamheten bildat elva arbetsgrupper för ändamålet, berättar Maria Messerer.
Siktet är inställt på att Chiesi ska vara helt klimatneutrala 2035. Ett led i det arbetet är att verksamheten arbetar med att ta fram en ny inhalator som kommer att ha en mindre påverkan på miljön.
– Tack vare en ny drivgas kan framtidens sprayinhalatorers koldioxidavtryck hamna på samma låga nivå som pulverinhalatorer, berättar Pernilla Gerell.

Framtid
Under de gångna åren har Chiesis nordiska organisation vuxit från noll till att idag omfatta 70 personer.
– Faktum är att vi har anställt tio personer under senaste året, coronapandemin till trots. Men visst har det varit ett speciellt år med många utmaningar. Det positiva är att industri och akademi gjort gemensam sak och lyckats komma fram till vaccin på rekordtid. Jag tycker att det har satt fingret på att läkemedelsindustrin inte bara är en kraft utanför hälso- och sjukvården, utan att vi är en del av den och dessutom en viktig sådan, fastslår Maria Messerer.

Chiesi

Chiesis nordiska dotterbolag ingår i den internationella, familjeägda läkemedelskoncernen Chiesi Group och är ett läkemedelsföretag verksamt inom forskning och utveckling, samt tillverkning av innovativa läkemedel. Till verksamhetens terapiområden hör respiratoriska sjukdomar, neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård. Chiesi har ett forskningscenter i Solna intill Karolinska Institutet.

www.chiesipharma.se

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"