Artificiell intelligens

Enorm potential att effektivisera läkemedelsutvecklingen

Publicerad 24 februari 2021
Text: Annika Wihlborg
Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik och forskningsledare på SciLifeLab vid Uppsala universitet.

AI inom läkemedelsutveckling har en omfattande potential till effektivisering och rationalisering, inte minst i de tidiga faserna. På senare år har AI implementerats i allt fler delar av läkemedelsprocessen, däribland experimentell screening, säkerhetsbedömning och profilering av läkemedel.

Möjligheterna är många, ännu befinner vi oss bara i början av läkemedelssektorns AI-implementering.
– En av AI-teknologins främsta fördelar är att den kan påskynda utvecklingen av nya läkemedel. Ofta genererar experimenten så stora datamängder att traditionella metoder inte räcker till. I det sammanhanget kan AI göra stor nytta. AI fungerar som ett kraftfullt beslutsstöd, och hjälper läkemedelsbolagen att fatta rätt strategiska beslut, vilket förstås minskar resursåtgången och ökar sannolikheten att man hamnar rätt från början, säger Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik och forskningsledare på SciLifeLab vid Uppsala universitet.

”En av AI-teknologins främsta fördelar är att den kan bidra till att påskynda utvecklingen av nya läkemedel.”

Lämna beslut till datorerna
Han bedriver sin forskning vid ett nyetablerat robotiserat laboratorium för cellprofilering vid Uppsala Biomedicinska Centrum. I centrets robotiserade laboratorium bedrivs bland annat interdisciplinär forskning med fokus på hur AI på ett effektivt och tillförlitligt sätt kan integreras i fler delar av läkemedelsprocessen.
– I dagsläget fungerar AI i första hand som ett beslutsstöd men på sikt kommer läkemedelsindustrin i ökad utsträckning att helt kunna överlämna vissa typer av beslut till datorerna. Samtidigt behöver läkemedelsbolagen förstås kunna motivera och ha en viss konfidens i sina beslut, så det krävs en förmåga att kvantifiera osäkerheten för att uppnå tillräcklig acceptans, säger Ola Spjuth.

Delad data över bolagsgränserna
Han påpekar att läkemedelssektorn fortfarande befinner sig i inledningen av sin AI-utveckling. Många bolag har precis börjat utforska teknologins möjligheter. Mer forskning på området är, enligt Ola Spjuth, en avgörande faktor för att läkemedelsbolagen ska kunna maximera nyttan med AI-teknologi.
– En grundförutsättning för AI är tillgång till data, så det finns också ett tydligt behov av att generera mer högkvalitativ data. Framöver kommer det förmodligen att etableras fler konsortier som skapar förutsättningar för läkemedelsbolag att samverka och dela på data. I dagsläget finns det många hinder för läkemedelsbolagens möjligheter och vilja att dela data med varandra, men kostnadsfördelarna är uppenbara så det kommer att bli vanligare framöver, avslutar Ola Spjuth.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"