Presentation
Kliniska prövningar

Incyte satsar på kliniska prövningar i Norden

Publicerad 24 februari 2021
Foto: Johan Marklund
Magdalena Janzén, chef för Incytes kliniska prövningsenhet. Foto: Johan Marklund
Magdalena Janzén, chef för Incytes kliniska prövningsenhet. Foto: Johan Marklund

Incyte Norden har startat en egen organisation för kliniska prövningar.
– Vi vill bidra till att fler patienter ges möjlighet att delta i studier och sätta Norden på kartan som en ledande region inom klinisk forskning, säger Magdalena Janzén, chef för Incytes kliniska prövningsenhet.

Incyte är ett globalt läkemedelsföretag med inriktning på forskning, utveckling och tillverkning av nya behandlingar för sjukdomar där det saknas eller finns få behandlingsalternativ. Verksamheten har sedan starten för snart 20 år sedan haft ett uttalat fokus på innovation och gjort sig kända för att ta sig an uppgiften på ett sätt som skiljer sig lite från mängden.
– Läkemedelsbolag fokuserar vanligtvis på ett antal indikationer som forskningen sedan utgår ifrån. Här utgår vi istället från substanser, för att sedan utforska vilka användningsområden och markörer de kan fungera på inom onkologi, inflammation samt autoimmunitet, som är de fält vi arbetar med, säger Magdalena Janzén.
Kliniska studier är en avgörande pusselbit i det arbetet, och sedan förra året har Incyte en nordisk organisation för kliniska prövningar.
– Vi har hittat en modell som innebär ett tätt samarbete mellan enheten för kliniska prövningar, medical affairs och tidig pipe-line. I dagsläget har vi 23 läkemedelskandidater med inriktning på främst onkologi, hematologi och autoimmuna sjukdomar. Att Incyte som litet bolag med cirka 1 500 anställda i världen ändå har en så stor forskningsportfölj är oerhört spännande ur ett medicinskt perspektiv, säger Johan Hultén, medicinsk direktör på Incyte.

Johan Hultén, medicinsk direktör på Incyte. Foto: Jenny Drakenlind
Johan Hultén, medicinsk direktör på Incyte. Foto: Jenny Drakenlind

Patientfokus
Trots den korta startsträckan, den kliniska prövningsenheten startade på Incyte Norden i juni, driver verksamheten redan tre kliniska prövningar i egen regi.
– Nu handlar det om att leva upp till bevis och sätta Norden på Incytekartan som en region att räkna med när det kommer till kliniska prövningar. I grunden finns en stark drivkraft att hitta lösningar för de sjukdomar vi arbetar med, det är ju patienterna allt handlar om, säger Magdalena.
Johan flikar in att Incyte initialt hade fokus på målinriktad terapi, en kunskapsbas och stor styrka som verksamheten numera framgångsrikt kombinerar med immunterapi.
– Många företag är innovativa på pappret, på Incyte lyckas vi vara det även i praktiken. Här finns en entreprenörsanda som genomsyrar verksamheten och går som en röd tråd genom hela läkemedelsutvecklingsprocessen, från initial forskning ända fram till lanserat läkemedel.

Incyte

Incyte grundades 2002 och är ett globalt läkemedelsföretag med ett forskningsprogram som består av 23 utvecklingskandidater som riktas mot 21 molekylära mål. I portföljen finns både immunterapier som syftar till att få patientens eget immunsystem att angripa cancerceller, och riktade behandlingar som syftar till att direkt eller indirekt blockera effekterna av cancerframkallande mutationer.

www.incyte.com

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"