Presentation
Janssen

Janssen vill få fler kliniska prövningar till Sverige

Publicerad 24 februari 2021
Foto: Johan Marklund
Eva Adås, chef för kliniska prövningar och Martin Johansson, medicinsk chef, Janssen Sverige. Foto: Johan Marklund
Eva Adås, chef för kliniska prövningar och Martin Johansson, medicinsk chef, Janssen Sverige. Foto: Johan Marklund

Antalet kliniska prövningar i landet minskar men Janssen Sverige, med i dagsläget 43 pågående kliniska studier inom ett brett spektrum av terapiområden och utvecklingsfaser, satsar hårt på att vända trenden. Siktet är inställt på att få ännu fler kliniska prövningar till Sverige.

– Regeringen har uttryckt att klinisk forskning är av avgörande betydelse för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård och att man bör verka för att få fler kliniska prövningar till landet. Vi har samma tydliga ambition. Det som gäller nu är att industri, myndigheter samt hälso- och sjukvård formar en gemensam agenda, säger Eva Adås, chef för kliniska prövningar, Janssen Sverige.
En utmaning är att ökade satsningar på klinisk forskning kräver ett gränsöverskridande samarbete mellan en rad olika aktörer. Det kräver också mer resurser i sjukvården och en snabbare tillståndsprocess för prövningarna. Eva efterlyser en nationell koordinering som kan snabba upp tillståndsförfarandet och resultera i fler kliniska prövningar i landet.
– Ett snabbare tillståndsförfarande kan också leda till att vi blir mer konkurrenskraftiga gentemot andra länder.
Martin Johansson, medicinsk chef Janssen Sverige, är av samma åsikt.
– Signalen blir att Sverige är en forskningsnation som har vad som krävs för att kunna leverera kliniska prövningar med hög kvalitet.
Martin menar att kliniska prövningar också är en viktig faktor för att nya innovationer ska komma både sjukvård och Sveriges patienter till gagn.
– Som patient får du möjlighet att testa nya innovativa behandlingar tidigt, något som ibland kan ha livsavgörande betydelse. För sjukvården innebär kliniska prövningar en viktig kunskapsutveckling och att verksamheten håller sig uppdaterad inom den senaste forskningen.

Pandemi sätter spår
Just nu befinner sig den kliniska prövningsverksamheten på Janssen i en speciell situation, för coronapandemin sätter sina spår även inom detta område.
– Många patienter kan inte längre vara med i studierna eftersom de inte kan komma till klinikerna. För oss har det inneburit att vi får jobba på ett helt annat sätt än tidigare. Normalt åker vi ut och säkerhetsgranskar all data som samlas in. Under det gångna året har vi i samarbete med berörda myndigheter ställt om verksamheten och hittat nya sätt att jobba, berättar Eva.
Pandemin, menar hon, har verkligen satt fingret på vikten av samverkan.
– Situationen har gett en ny öppning för dialog med myndigheter och sjukvård kring vad vi tillsammans kan göra för att hitta nya vägar inom kliniska prövningar.
Janssen har, coronapandemin till trots, fortsatt inkludera patienter i sina kliniska prövningar.
– Vi arbetar med patienter som har livshotande sjukdomar – de försvinner inte bara för att vi har en pandemi. Här handlar det om att sätta patienten i fokus och hur den uppkomna situationen kan lösas snabbt och på bästa sätt. För att klara det krävs ett gränsöverskridande samarbete, ett måste som har blivit väldigt tydligt under det senaste året, konstaterar Martin.

Gemensamt mål
För framtiden hoppas han på att ökat samarbete, koordinering och större möjlighet till virtuella prövningar kommer att leda till att alla patienter som vill ska kunna gå in i en klinisk prövning, oavsett region och geografiskt läge.
– Jag hoppas på en ökad jämlikhet vad gäller deltagandet i kliniska studier. Det är viktigt att alla patienter får samma chans att klara av en svår sjukdom.
Eva flikar in att alla som arbetar inom Janssen, oavsett funktion och position, har ett gemensamt mål, nämligen att förbättra för patienterna.
– Nya, innovativa behandlingar startar i de kliniska prövningarna. Genom dem kan vi öka kunskapen, stärka forskningen och rädda fler liv.

Om Johnson & Johnson och Janssen

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen (JnJ) och har verksamhet i mer än 150 länder världen över. I Sverige arbetar närmare 200 medarbetare i Janssen och vi når årligen mer än 45 000 patienter med våra läkemedel och drygt 750 patienter inom ramen för våra kliniska prövningar. JnJ har ett starkt erbjudande i Sverige inom medicintekniska produkter, som når mer än 200 000 patienter samt även produktionsanläggningar i Helsingborg (”Home of Nicorette”), och i Uppsala (Johnson & Johnson Vision) som tillverkar världsledande produkter inom ögonkirurgi.

Janssens mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. Vi arbetar inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar.

www.janssen.com/sweden

@JanssenSverige

#viforskarforlivet
#JnJSverige
#JanssenSverige

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"