Kolorektalcancer

Nya behandlingar mot kolorektalcancer

Publicerad 24 februari 2021
Text: Cristina Leifland Foto: Samuel Unéus
Anna Martling, professor och överläkare i kirurgi på Karolinska universitetssjukhuset samt dekan på Karolinska institutet. Foto: Samuel Unéus

Stora framsteg har gjorts inom behandling av kolorektalcancer. Men den är fortfarande en av de mest dödliga tumör­formerna. Nya metoder, som precisionsmedicin, kan i framtiden revolutionera behandling och prognos.

Kolorektalcancer, det vill säga tumörer i ändtarmen eller tjocktarmen, är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, efter bröstcancer och prostatacancer. Den genomsnittliga femårsöverlevnaden är 60 procent, med stora variationer beroende på om sjukdomen har spridit sig.
– Det är fjärrspridningen som tar liv och gör denna cancer så dödlig. Här finns det fortfarande stora utmaningar. När det gäller lokala återfall har stora framsteg skett. För tjugo år sedan insjuknade en tredjedel i lokala återfall, idag är den siffran fem procent. Samtidigt har överlevnaden i den här gruppen ökat från under femtio procent till sextiofem procent idag, berättar Anna Martling, professor och överläkare i kirurgi på Karolinska universitetssjukhuset samt dekan på Karolinska institutet.

Fler yngre drabbas
Anna Martling har 25 års erfarenhet av att arbeta med och forska om kolorektalcancer. Sjukdomen fångade hennes intresse när hon som nybliven kirurg opererade många patienter med tarmtumörer. Idag hinner hon inte operera, men arbetar fortfarande kliniskt vid sidan om forskningen.
– Jag träffar patienter varje vecka och det ger mig mycket motivation och tillfredsställelse. Jag ser hur forskningen faktiskt kommer patienterna till godo, säger hon.
Kolorektalcancer ökar och man ser även att allt fler yngre personer, under 50 år, insjuknar. Riskfaktorer utöver ålder är ärftlighet, långvarig tarminflammation, stillasittande och en fet, köttrik kost. De flesta patienter upptäcks inom primärvården och allt fler nu även tack vare screening.
– Patienter med långvariga mag-tarmsymtom bör utredas. Om de visar sig ha blod i avföringen eller blodbrist bör man gå vidare med rektoskopi och koloskopi, säger Anna Martling.

”God forskning, vars data integreras i vården, ändrar helt förutsättningarna för den här patientgruppen.”

Nya behandlingar kommer
Flera framsteg har gjorts i behandlingen. Kirurgi är hörnstenen, kompletterat med strålning och cellgifter. Studier visar att strålning vid ändtarmscancer minskar risken för återfall med 50 procent. En stor trend nu är att ge cellgifter som tillägg till strålning före operation. När det gäller ändtarmscancer svarar 20 procent av patienterna så bra på det att åtta av tio av dessa kan komma att helt slippa kirurgi, som ofta har biverkningar på tarm- och urinfunktion och sexualiteten.
– Det är en fantastisk utveckling, som betyder enormt mycket för livskvaliteten. Vi vill undvika att överbehandla patienter, säger Anna Martling.

Mot verklig precisionsmedicin
Anna Martling tror att flera andra ”game changers” står för dörren. I en stor studie, där 32 centra i Norden deltar, försöker man identifiera genetiska markörer som kan förutsäga hur patienter svarar på en viss behandling. Detta är ett första steg mot verklig precisionsmedicin, med förfinad och individualiserad terapi. I denna studie undersöks även om vanlig acetylsalicylsyra kan minska risken för återfall. Ytterligare en studie undersöker om man med blodprov kan identifiera cirkulerande tumör-DNA, för att få mer exakt diagnos och förutsäga behandlingssvar.
– God forskning, vars data integreras i vården, ändrar helt förutsättningarna för den här patientgruppen, säger Anna Martling. Vi kommer att se stora genombrott framöver.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"