Presentation
Sanofi Typ 2-inflammation

Bättre förståelse av typ 2-inflammation ger effektivare läkemedel

Publicerad 6 februari 2024
Foto: Gonzalo Irigoyen
Eivind Gottlieb, läkare och forskare inom epidemiologi och Tarek Bass, disputerad biomedicinsk forskare, båda medicinsk rådgivare inom respiratoriska sjukdomar på Sanofi. Foto: Gonzalo Irigoyen
Eivind Gottlieb, läkare och forskare inom epidemiologi och Tarek Bass, disputerad biomedicinsk forskare, båda medicinsk rådgivare inom respiratoriska sjukdomar på Sanofi. Foto: Gonzalo Irigoyen

Typ 2-inflammation är involverat i ett stort antal sjukdomar, inte minst allergier och astma. Genom att förstå och kartlägga mekanismerna bakom den här typen av inflammation arbetar forskare vid Sanofi för att utveckla effektiva läkemedel mot en rad olika kroniska tillstånd.

Kroppens inflammatoriska svar på olika hot fungerar oftast väldigt bra, men kan samtidigt genom överaktivitet orsaka en rad sjukdomar. Typ 2-inflammation är en naturlig och nödvändig del av vårt immunförsvar mot patogener. Inflammationen drivs av olika celler och molekyler, bland annat cytokiner, som reagerar på hot mot kroppen, som bakterier, virus och parasiter. Interleukinerna IL-4, IL-5 och IL-13 är centrala cytokiner inom typ 2-inflammation. Ibland reagerar dock systemet på ofarliga ämnen, med en kedjereaktion som orsakar skada på kroppen i stället för att skydda den.
– Då kan konsekvensen bli en rad sjukdomar, exempelvis atopiskt eksem, astma, allergisk matstrupe och kronisk inflammation i näsa och bihålor, förklarar Tarek Bass, disputerad biomedicinsk forskare och medicinsk rådgivare inom respiratoriska sjukdomar på Sanofi.

Vanligt i Sverige
Vilka symtom man får beror på i vilken del av kroppen som typ 2-inflammationen manifesterar sig. Vanliga organ att drabbas är lungor, matstrupe, bihålor, näsa och hud. I vår del av världen ligger en överaktiv typ 2-inflammation bakom den största andelen av alla fall av exempelvis astma, atopiskt eksem och näspolypos.
– Vi har sett en stor ökning av dessa sjukdomar under de senaste årtiondena, vilket med stor sannolikhet beror på vår livsstil och miljön vi lever i. Varför typ 2-inflammation uttrycks i olika organ hos olika patienter förstår vi inte fullt ut, även om forskningen kommit en bit på vägen, berättar Eivind Gottlieb, kollega till Tarek på Sanofi och med en bakgrund som läkare och forskare inom epidemiologi.

Precisionsmedicin
Att förstå mekanismerna bakom typ 2-inflammation är viktigt för att kunna ställa rätt diagnos och utveckla den mest effektiva behandlingen för varje patient. Idag klumpas ofta patienter med liknande symtom ihop och får en och samma diagnos, medan det i själva verket kan vara helt olika mekanismer som ligger bakom. Detta gäller till exempel astma, där olika patienter svarar olika på samma läkemedel.
– Genom biomarkörstyrd behandling, som riktas mot specifika biomarkörer, får vi precisionsmedicin som är verkligt effektiv för patienten. Vi letar efter så kallade ”treatable traits”, behandlingsbara markörer, och utvecklar medicin just mot dessa, säger Tarek.

Biologiska läkemedel
Det pågår mycket forskning på Sanofi för att identifiera vilka kliniskt relevanta markörer som är lämpliga för diagnos och behandling. Ett viktigt område inom forskningen är att utveckla biologiska läkemedel som är uppbyggda på ett annat sätt än traditionella läkemedel. De utgörs inte av kemiska substanser, utan av ämnen som är identiska med humanproteiner.
– Det gäller att välja rätt terapeutisk markör att slå emot och att förstå vilka fysiologiska konsekvenser som det biologiska läkemedlet har på denna. Idag forskar vi mycket om biologiska läkemedel som med väldigt specifika mål behandlar en rad sjukdomar genom olika mekanismer, och vi ser att det är ett område som kommer att utvecklas ännu mer, säger Eivind.
De sjukdomar som typ 2-inflammation är inblandad i är vanliga och kan ha en stor påverkan på patienters hälsa och livskvalitet. Därför är utvecklingen mot allt effektivare precisionsbehandling av dessa tillstånd glädjande för en stor grupp patienter, framhåller Tarek och Eivind.
– En allt djupare förståelse för de här komplexa tillstånden och rollen som typ 2-inflammation spelar i dem har potentialen att vara till stor nytta för väldigt många patienter.

Sanofi

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med över 100000 medarbetare runt om i världen. Företaget fokuserar på att utveckla behandling inom terapiområdena astma, atopiskt eksem, näspolypos, diabetes och hjärt–kärlsjukdomar, ledgångsreumatism, MS, onkologi, sällsynta sjukdomar samt vacciner. Sanofi bedriver mycket forskning och samarbetar nära sjukvården och akademin, med flera pågående prekliniska och kliniska studier.

Läs mer på: www.sanofi.comMAT-SE-2400059 v.1.0 jan 2024

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"