Skräddarsydda cancerbehandlingar

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

Publicerad 6 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Ingemar Hultquist
Mattias Belting, professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Foto: Ingemar Hultquist
Mattias Belting, professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Foto: Ingemar Hultquist

Antibody-Drug-Conjugate, ADC, är en ny generation biologiska läkemedel som kombinerar precisionen hos antikroppar med de cytotoxiska effekterna av kemoterapi. ADC har på senare år fått ett brett genomslag i behandlingen av solida tumörer och erbjuder helt nya precisionsmedicinska möjligheter till skräddarsydda cancerbehandlingar.

– ADC länkar samman en cytostatikamolekyl med en målinriktad antikropp som riktas mot ett specifikt protein på ytan i cancercellerna. På senare år har flera nya ADC-behandlingar godkänts för solida tumörtyper, däribland bröstcancer. ADC har även med goda resultat tillämpats på patienter med aggressiv blåscancer, lungcancer, ventrikelcancer och cervixcancer, säger Mattias Belting, professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus.

Många behandlingar i framtiden
Han hyser stort hopp om att man med innovativa ADC-tekniker ska kunna utveckla antikroppsbaserade behandlingar även för hjärntumörer. Det finns många intressanta målmolekyler, den stora utmaningen i dagsläget är att få behandlingen att passera blod–hjärnbarriären. På detta område sker en intressant utveckling med fokuserat ultraljud.
– Ett sannolikt framtidsscenario är att det då finns många olika ADC-behandlingar att välja mellan, vilket gör det till en utmaning att identifiera metoder som på effektivast möjliga vis matchar rätt patient med rätt behandling. Det är därför viktigt att screeningmetoderna successivt förfinas parallellt med utvecklingen av nya ADC-behandlingar. Samtidigt behövs fler kliniska studier som kan lära oss mer om ADC-behandlingarnas eventuella biverkningar, säger Mattias Belting.

”På senare år har flera nya ADC-behandlingar godkänts för solida tumörtyper, däribland bröstcancer.”

Omvandla tumörens biologi
Vi befinner oss än så länge bara i början av en spännande utveckling inom antikroppsbaserade behandlingar. Endast fantasin begränsar vilka funktionella molekyler som kan kopplas till antikroppar riktade mot ytproteiner på tumörceller.
För närvarande pågår ett hundratal kliniska ADC-studier runtom i världen. Dessutom pågår studier som är inriktade på att koppla på olika typer av funktionella proteiner som stimulerar immunförsvaret när de frigörs i tumören och även har potential att omvandla tumörens biologi. Det är exempelvis möjligt att addera ett specifikt funktionellt protein som gör tumören mer mottaglig för cytostatikabehandling. Mattias Belting tror att vi framöver kommer att få se ADC-behandlingar som riktas mot specifika strukturer även i bindväven mellan cellerna.

Varierande tumörantigenuttryck
En utmaning är den omfattande variationen i tumörantigenuttrycket mellan olika tumörer. En annan stor utmaning är att utveckla tekniker som kan identifiera rätt målproteiner och proteinets exakta lokalisation i tumörcellerna, vilket kräver relativt sofistikerade analysmetoder. En sådan metod har man nyligen utvecklat i forskargruppen i Lund.
– Ytterligare en utmaning är att ADC utgör relativt stora molekyler, vilket kan hanteras genom att designa antikropparna så att de blir mer lågmolekylära. Forskning som undersöker hur man kan åstadkomma ökad perfusion i tumörer och därmed kunna tillämpa ADC-behandling mot tumörer med högt vävnadstryck pågår också, avslutar Mattias Belting.


Annons
Annons Gilead Trodelvy VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"