Orion

Publicerad 12 mars 2021

Generiskt utbyte minskar läkemedelskostnader − men kan inte alltid göras automatiskt på apotek

Syftet med generiskt utbyte är att ingen, varken patient eller samhälle, ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel.

Endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen kan bytas ut till det billigaste alternativet.

Vilka läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen beslutas av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).

Utbytbara läkemedel

  • Innehåller samma aktiva substans, i samma styrka och har samma beredningsform.
  • Bedöms som terapeutiskt likvärdiga och har samma medicinska effekt.
  • Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel är utbytbara.

Men alla generiska läkemedel byts inte, även om de ingår i förmånen
Apotek får inte byta bl.a. epilepsiläkemedel, inhalationsläkemedel eller biologiska läkemedel. T.ex. läkemedel med epilepsiindikation har ett snävt terapeutiskt intervall/fönster vid behandling av epilepsi, vilket medför att de inte får bytas ut automatisk på apotek − oavsett vilken indikation de skrivs för.

Förskrivaren gör den medicinska bedömningen om ett generiskt utbyte är lämpligt för patienten.

Icke-utbytbara läkemedel kräver ett aktivt val av förskrivaren
Det finns ofta flera generiska alternativ från olika tillverkare att välja mellan. Det exakta produktnamnet måste anges på receptet när det gäller icke-utbytbara läkemedel. Det som står på receptet expedieras på apotek (vissa undantag finns).

Ett aktivt val för besparing
Det kan vara stora prisskillnader mellan icke-utbytbara läkemedel – både inom och utom förmån. Ett val av det billigaste generikaalternativet kan ge en betydande besparing i läkemedelsbudgeten, för samhället och den enskilda patienten.

Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen har dessutom fri prissättning och priserna kan variera mellan de olika apotekskedjorna.

Beställ våra praktiska doskort för Pregabalin Orion, Gabapentin Orion och Lamotrigin Aurobindo här

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"