Nationella läkemedelslistan

Ambitionen god men vägen dit omständlig

Publicerad 8 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Svenska Läkaresällskapet / Shutterstock
Foto: Shutterstock

Senast den 1 juni 2023 ska alla läkemedelsrecept i Sverige hanteras via nationella läkemedelslistan. Syftet är att samtliga inblandade i läkemedelskedjan ska få tillgång till samma information, vilket kan minska misstagen vid läkemedelsbehandling. Vägen fram till målet har dock visat sig vara problemfylld.

Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor.

Nationella läkemedelslistan utvecklas av eHälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Målet är att ge sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.
– För oss stod det tidigt klart att samtliga vårdgivare i Sverige inte kommer att hinna ansluta sig till den nationella läkemedelslistan senast i juni 2023. Det kommer sannolikt att ta ytterligare ett par år innan den nationella läkemedelslistan kan integreras med journalsystemet i samtliga regioner. Nu har samtliga involverade parter bekräftat att tidsplanen är orealistisk, vilket är ett stort framsteg, säger Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, klinisk farmakolog samt chef för stiftelsen NEPI – Nätverk för läkemedelsepidemiologi.

”Målsättningen initialt var att den nationella läkemedelslistan skulle kunna integreras med journalsystemen.”

Resurskrävande läkemedelshantering
Ett allvarligt problem är, enligt Mikael Hoffmann, att informatiken i NLL inte bygger på vårdens informatik kring ordinationer i patientjournaler. Det gör det svårt att koppla samman läkemedelsdelen i journalsystemen med den nationella läkemedelslistan.
– Målsättningen initialt var att den nationella läkemedelslistan skulle kunna integreras med journalsystemen, men det kommer att ta tid att realisera. I praktiken innebär det att läkare i stället får lägga tid på att manuellt sammanställa läkemedelsinformation från flera olika system, vilket är resurskrävande och dessutom medför patientsäkerhetsrisker, säger han.
Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor fokuserar nu på att samordna läkares läkemedelshantering genom att beskriva arbetsgång, roller och ansvar för läkare i hur ordinationer från andra journalsystem som presenteras via NLL ska hanteras och dokumenteras i den egna patientjournalen.

Uppskov med slutdatum
Efter den 1 maj 2023 kommer det inte att gå att skriva vare sig elektroniska eller pappersrecept. Alla läkemedelsordinationer ska då ske via NLL. Mikael Hoffman efterlyser ett uppskov.
– Annars riskerar vi en läkemedelshantering som medför betydligt större risker för de 7 miljoner patienter som årligen förskrivs någon form av läkemedel. Efter den 1 maj 2023 tvingas läkare i praktiken ordinera samtliga läkemedel två gånger: först i journalsystemet och därefter via e-hälsomyndigheten, vilket förstås kräver mer resurser, säger han.


Annons
Annons NovoNordisk Rybelsus VT24 NY

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"