Oftalmologi

Fantastisk utveckling inom ögonsjukvård

Publicerad 8 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Johnny Ring

Utvecklingen inom ögonsjukvården har varit fantastisk, inte minst eftersom fler patienter har kunnat ta del av behandling. Smarta mätverktyg ökar patienternas delaktighet och genterapier förändrar livet för patienter som tidigare var dömda att bli blinda.

Sten Kjellström, överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
Sten Kjellström, överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Johnny Ring

Även om ögat är ett litet organ så behöver de flesta människor som når en viss ålder hjälp av ögonsjukvården någon gång under sin livstid. Grå starr, grön starr, diabetesrelaterad ögonproblematik och AMD, åldersrelaterad makuladegeneration, är några av de vanligaste ögonsjukdomarna i Sverige, säger Sten Kjellström, disputerad överläkare i ögonsjukvård och chef för verksamhetsområde endokrinsjukvård, hudsjukvård, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård vid Skånes universitetssjukhus. Han har forskat mycket på oftalmologisk genterapi och betraktas som en pionjär på området i Sverige.

Neuroprotektiv behandling
– Glaukom, grön starr, är en växande folksjukdom med fortskridande synnervsförtvining och åtföljande förlust av synfält. Den kliniska forskningen har ökat förståelsen för sjukdomsmekanismerna, och numera behandlas patienterna allt oftare direkt med kirurgi som minskar trycket i ögat. Det finns nu också verktyg som gör det möjligt för patienterna att mäta ögontrycket själva. Det forskas intensivt på en effektiv neuroprotektiv behandling, en behandling som kan skydda synnerven från högt tryck.
När det gäller AMD, åldersrelaterad makuladegeneration, kan ögonsjukvården göra betydligt mer för denna patientgrupp idag jämfört med tidigare. Sedan 2008 erbjuds patienter anti-VEGF-behandling, som nu erbjuds i stor skala på ögonklinikerna och ofta innebär att patienten kan klara sig utan synhjälpmedel.
– Nu utvecklas genterapeutiska läkemedel med längre duration. Det finns även genterapistudier med anti-VEGF-terapi. Anti-VEGF adresserar problemet med våt AMD där det är läckande kärlnybildning som är problemet, säger Sten Kjellström.

”Genterapin kan i framtiden tillgängliggöras och förhoppningsvis även förändra livet för en allt större patientgrupp”

Genterapi förebygger blindhet
Det finns ett drygt 100-tal ögonsjukdomar med olika typer av ärftlighetsmönster, medfödda genetiska ögonsjukdomar. Ett banbrytande utvecklingsarbete har lett fram till den första EMA-godkända genterapin inom oftalmologi.
– Behandlingen ersätter en defekt gen med en fungerande kopia, och gör det möjligt att återställa syncykelns funktion hos patienter som tidigare var dömda att bli blinda.
– Genterapin kan i framtiden göras tillgänglig och förhoppningsvis även förändra livet för en allt större patientgrupp. Behandlingen är kostsam, men kan bland annat bidra till att förebygga blindhet, säger Sten Kjellström.


Annons
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 13)

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"