Ögonsjukdomar

Nya behandlingar ökar livskvaliteten

Publicerad 7 februari 2023
Text: Annika Wihlborg
Ulrika Kjellström, överläkare inom ögonsjukvård vid SUS.
Ulrika Kjellström, överläkare inom ögonsjukvård vid SUS.

För närvarande pågår spännande forskning och utveckling av nya behandlingar för flera ögonsjukdomar, däribland åldersförändringar i gula fläcken och ärftliga näthinnedegenerationer. Med hjälp av genterapi och anti-VEGF-behandling kan patienter som ofta drabbas av kraftigt nedsatt syn uppnå en förbättrad livskvalitet.

– Den vanligast förekommande ögonsjukdomen är grå starr, grumling av linsen som beror på ålder. Grön starr är ytterligare en stor sjukdom, som påverkar synnerven så synfälten minskar och synskärpan avtar. Grön starr behandlas med ögondroppar och ibland även operation, medan patienter med grå starr genomgår en operation där man ersätter linsen med en konstgjord lins om synen är mycket nedsatt, säger Ulrika Kjellström, överläkare inom ögonsjukvård vid Skånes universitetssjukhus, docent samt ansvarig för den nationella arbetsgruppen för ärftliga näthinnedegenerationer inom Programområde ögon.
Ytterligare en stor sjukdomsgrupp inom oftalmologi är våta eller torra åldersförändringar i gula fläcken. Våta förändringar kan numera behandlas med anti-VEGF, vilket gör att svullnaden försvinner och synen förbättras. För många av dessa patienter har den behandlingen ökat livskvaliteten dramatiskt.

”Nya genombrott på behandlingssidan kan generera en ökad livskvalitet för en relativt stor patientgrupp.”

Genterapier
– En intressant sjukdomsgrupp är ärftliga näthinnedegenerationer, som är allvarliga men relativt ovanliga. Det finns över 350 gener som kan ge någon form av ärftlig näthinnesjukdom. Här pågår mycket forskning om hur genterapi kan lindra symptomen och öka synförmågan. I dagsläget finns endast en godkänd genterapeutisk behandling för patienter med ärftliga näthinnedegenerationer, men studier pågår som förhoppningsvis kan resultera i att fler kan behandlas, säger Ulrika Kjellström.
Den genterapeutiska behandlingen angriper grundproblematiken genom att återskapa en frisk kopia av den defekta gen som orsakat sjukdomen. När en frisk gen injiceras i de sjuka cellerna kan protein som förbättrar ögats funktion bildas.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Spännande forskning
– Utvecklingen av nya genterapeutiska behandlingar kan i många fall rädda synen. Det är ofta unga människor som drabbas av ärftliga näthinnesjukdomar, som ofta resulterar i markanta synnedsättningar. Det är ett mycket spännande forskningsfält. Nya behandlingar är också på gång för patienter med torra åldersförändringar i gula fläcken. Torra åldersförändringar, som ofta är ärrbildande, har tidigare inte kunnat behandlas i någon större utsträckning. Nya genombrott på behandlingssidan kan öka livskvaliteten för en relativt stor patientgrupp, säger Ulrika Kjellström.

De vanligaste ögonsjukdomarna:

  • Grå starr. Katarakt, en grumling av ögats lins.
  • Grön starr. Glaukom, att synnerven skadats till följd av ett förhöjt tryck.
  • Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Sätter sig på gula fläcken och leder till att synen försvagas och blir suddigare.
  • Diabetesretinopati. Blodkärlen i näthinnan förändras. Drabbar de som har diabetes typ 1 och 2.
  • Näthinneavlossning. Näthinnan på ögats insida lossnar från åderhinnan, som sitter bakom näthinnan.
  • Keratokonus. Hornhinnan blir allt tunnare, vilket leder till brytningsfel.
  • Retinitis pigmentosa (RP). Synceller som finns i ögats näthinna förstörs gradvis.

Annons

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"