Genexpressionsanalys

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Publicerad 7 februari 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Genexpressionsanalys är ett test som gör det möjligt att få fram information om en patients tumör som sedan kan användas för att skräddarsy en behandling. Antonios Valachis, överläkare och docent i onkologi svarar på frågor.

Genom tillägg av genexpressionsanalys i utvalda fall är målsättningen att öka precisionen i beslut om adjuvant behandling av bröstcancerpatienter efter den kirurgiska åtgärden. Det gäller för närvarande i första hand ER-positiv, HER2-negativ bröstcancer som klassas som intermediär risk för återfall utifrån patologiska karakteristiska av tumören. Resultatet kan utgöra en del av beslutsunderlaget för behandling mellan patient och ansvarig läkare.

”Genexpressionsanalys är ett verktyg som hjälper oss i beslutet om en patient skulle ha nytta av förebyggande behandling med cytostatika eller inte.”

Vad betyder genexpressionsanalys för bröstcancerpatienter och för bröstcancerbehandlingen?
– Genexpressionsanalys är ett verktyg som hjälper oss i beslutet om en patient skulle ha nytta av förebyggande behandling med cytostatika eller inte. Det gäller inte alla patienter och inte heller alla bröstcancertyper men för postmenopausala kvinnor med hormonkänslig bröstcancer kan genexpressionsanalys vara till hjälp.
Utöver den tydliga indikationen finns det flera genexpressionsanalysmetoder under utveckling med mål att kunna hjälpa till en mer individanpassad behandling, men är så länge finns det ingen annan indikation inom bröstcancer där genexpressionsanalysmetoder kan användas i klinisk praxis förutom ovanstående.

Vad hoppas du på framåt angående skräddarsydda behandlingar mot bröstcancer?
– Jag hoppas att genexpressionsanalys och andra metoder för en bred analys av genetiska förändringar i tumörer ska bidra till en mer individanpassad behandling.

Antonios Valachis, docent i onkologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Foto: Elin Abelson

Annons

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"