AMD

Viktiga behandlingsframsteg mot AMD

Publicerad 6 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Johanna Hanno/S:t Eriks ögonsjukhus
Anders Kvanta, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus. Foto: Johanna Hanno/S:t Eriks ögonsjukhus
Anders Kvanta, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus. Foto: Johanna Hanno/S:t Eriks ögonsjukhus

Åldersförändringar i gula fläcken, åldersrelaterad makuladegeneration, kan orsaka bestående synnedsättningar. I åldersgruppen 75 plus har uppskattningsvis 25 procent varierande grad av åldersförändringar i gula fläcken. Viktiga framsteg har gjorts i behandlingen av såväl våt som torr åldersrelaterad makuladegeneration.

– Folksjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration, AMD, är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre människor i västvärlden. Drygt 3 000 individer diagnostiseras årligen med den våta formen av AMD i Sverige. Motsvarande siffra för allvarligare torr AMD är 1 500 individer, säger Anders Kvanta, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus.
AMD drabbar det centrala seendet och gör det ofta svårt för individen att exempelvis känna igen ansikten eller läsa liten text.
– Den våta typen av AMD är mest aggressiv. Den orsakar ett ödem i gula fläcken som vanligtvis behandlas med bromsande läkemedel, proteinbaserade substanser som injiceras in i ögat. Behandlingen behöver upprepas med en eller ett par månaders intervall, säger Anders Kvanta.

”Framöver kommer AI i form av avancerad avbildningsanalys att spela en stor roll.”

Näthinneceller med stamceller
Anders Kvanta leder ett samarbetsprojekt som använder differentierade embryonala stamceller för att ersätta döda näthinneceller där en klinisk ”first-in-human”-studie på avancerad torr makuladegeneration projekteras.
– Torr AMD är en neurodegenerativ sjukdom som innebär att vissa av näthinnans celler dör. Vi producerar näthinneceller med hjälp av stamceller. Ambitionen är att dessa näthinneceller ska transplanteras till patienten och därigenom återskapa gula fläckens funktion, säger Anders Kvanta.

Genombrott i behandlingen
Forskningen inom makulabehandling är mycket intensiv och vi kan förvänta oss fler behandlingsalternativ i framtiden.
– För patienter med torr AMD har bromsmediciner som kan få sjukdomsförloppet att bromsa in med uppemot 30 procent godkänts i USA och inom kort även i Europa. Det är ett viktigt genombrott för denna patientgrupp. Framöver kommer AI i form av avancerad avbildningsanalys att spela en stor roll när nya behandlingar för torr AMD utvecklas, säger Anders Kvanta.


Annons
Annons Roche VABYSMO VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"