Neuroendokrina tumörer

Allt fler NET-patienter i Skåne självadministrerar

Publicerad 24 februari 2021
Text: Anette Bodinger Larsson
Fahrad Salem, endokrinkirurg på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
Farhad Salem, endokrinkirurg på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Pandemin har lett till att många NET-patienter vid Skånes universitetssjukhus gått över till självadministration av sina läkemedelsinjektioner. – Patienterna är nöjda som slipper resa. Idag är det cirka hälften av mina patienter som självadministrerar, säger Farhad Salem, endokrinkirurg.

Att själv ta sina läkemedelsinjektioner har blivit något av en trend bland patienterna med NET (neuroendokrina tumörer) på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Farhad Salem berättar att frågan kom upp redan före pandemin.
– Jag minns särskilt en patient med lång resväg som undrade om han kunde få ta sina injektioner själv i hemmet. Eftersom det handlade om subkutana injektioner såg jag inget hinder och efter en kort inlärningsperiod har det hela fungerat utmärkt.
Under det gångna året har drygt hälften av Farhad Salems patienter börjat med självadministration av sina läkemedelsinjektioner.
– Vi har både uppmuntrat och uppmanat våra patienter till att våga ta steget, särskilt nu under pandemin. Det finns en viss inlärningskurva, vissa lär sig direkt medan andra behöver träna lite mer.

”Vi har både uppmuntrat och uppmanat våra patienter till att våga ta steget, särskilt nu under pandemin”

Fortsättning efter pandemin
Medarbetarna på mottagningen har med tiden blivit allt bättre på att lära ut tekniken, och verksamheten har gått ut med riktad information både till distriktssköterskor och till patienter för att underlätta processen. Tanken är de patienter som vill ska kunna fortsätta med att ta sina sprutor i hemmet, även efter pandemin.
– Om man har vågat administrera läkemedel till sig själv en gång tror jag man kommer att vilja fortsätta med det. Men då handlar det om subkutana injektioner, jag skulle ha svårt för att be en patient självadministrera en intramuskulär injektion. Direkt efter pandemin tror jag att många patienter kommer att vilja besöka mottagningen för att stilla den oro som kan ha uppstått under tiden man bara haft kontakt med mottagningen via telefon och digitala kanaler. Men på sikt är jag övertygad om att många patienter föredrar att sitta i köket och ta sin spruta istället för att ägna tid åt kanske långa resor till en vårdcentral, avslutar Farhad Salem.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"