Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel gör stora framsteg

Publicerad 24 februari 2021
Text: Annika Wihlborg

För många patienter med komplexa kroniska sjukdomar har de biologiska läkemedlen medfört en markant förbättrad livskvalitet. Även om de biologiska läkemedlen på senare år resulterat i mer specifika behandlingseffekter får många patienter fortfarande testa flera läkemedel innan de hittar det som är optimalt för just dem.

Biologiska läkemedlen har gjort en enorm skillnad för patienterna
Biologiska läkemedlen har gjort en enorm skillnad för patienterna

Inom reumatologi lanserades de första biologiska läkemedlen 1999. De har gjort en enorm skillnad för patienterna och även bidragit till en mer effektiv användning av befintliga syntetiska läkemedel, säger Elisabet Lindqvist, överläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus och forskare inom reumatologi och molekylär skelettbiologi vid Lunds universitet. Hon har bland annat varit verksamhetschef vid Reumatologen vid SUS i Lund och är även ledamot i Läkemedelsrådet i Region Skåne. Elisabet Lindqvist forskar även, bland annat med fokus på hur patienter med nydebuterad reumatoid artrit upplever sjukvården och sin hälsa.

”Biologiska läkemedlen har gjort en enorm skillnad för patienterna”

Mot aktiv och aggressiv sjukdom
Biologiska läkemedel är många gånger en viktig del av behandlingen för patienter som har en aktiv och aggressiv sjukdom. På senare år har vi sett en snabb utveckling vad gäller biologiska läkemedel, bland annat inom onkologi, neurologi, hematologi, hud och reumatologi.
– En utmaning i användandet av biologiska läkemedel är att det kan vara svårt att direkt avgöra vilket läkemedel som får bäst effekt för en specifik patient. Det innebär att patienter ofta får prova flera läkemedel innan de hittar rätt. Nu bedrivs mycket forskning med fokus på hur man via genetik, blodprover, screening och andra parametrar direkt kan avgöra vilket läkemedel som lämpar sig bäst för varje enskild patient, säger Elisabet Lindqvist.
– Ytterligare en utmaning är självklart att de biologiska läkemedlen ofta kräver en komplex framställningsprocess, vilket gör dem mer kostsamma än många syntetiska läkemedel. En glädjande utveckling som bidrar till att tillgängliggöra biologiska läkemedel för fler är utvecklingen av biosimilarer, säger Elisabet Lindqvist.

Biosimilar till lägre kostnad
En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller en kopia av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel. En biosimilar har samma effekt som originalpreparatet och liknar därmed till stor del ett existerande biologiskt läkemedel.
– Biosimilarernas främsta fördel är förstås att de erbjuder samma behandlingseffekt som originalläkemedlen till en betydligt lägre kostnad. Det finns exempelvis biosimilarer som kan erbjuda samma behandlingseffekt som förlagan, till ett pris som motsvarar 25 procent av kostanden för det ursprungliga biologiska läkemedlet. Utvecklingstiden är i allmänhet betydligt kortare eftersom dessa läkemedel baseras på befintliga motsvarigheter. När det gäller just biosimilarer tror jag definitivt att alternativen kommer att öka framöver, avslutar Elisabet Lindqvist.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"