Vaccin

Covid-vaccinet togs fram rekordsnabbt

Publicerad 7 februari 2023
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Martin Stenmark / KI
Ali Mirazimi, adj. professor i virologi vid Karolinska Institutet. Foto: Martin Stenmark / KI

– Vanligtvis tar det tio år för ett vaccin att gå från bänken på ett labb till armen på en människa. Den snabba framtagningen av vaccin mot covid-19 bottnar i erfarenheter från tidigare forskning, teknikutveckling och gränsöverskridande samverkan, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor i virologi vid Karolinska Institutet.

Under covidkrisen gick Ali Mirazimi, som ägnat hela sitt yrkesliv åt högpatogena virus, från en litet mer undanskymd tillvaro som virusforskare till att bli känd för den stora allmänheten. Som forskare vid Karolinska institutet, Statens veterinärmedicinska anstalt och sakkunnig virolog för Folkhälsomyndigheten hamnade han mitt i händelsernas centrum.
– SARS-CoV-2 som orsakade covid-19-pandemin var ett helt nytt virus. Vi kände inte till det och hade ingen erfarenhet av att framställa vaccin mot det.

”Samspelet mellan forskare, industri och regulatoriska myndigheterna och vad det ledde fram till är verkligen imponerande.”

Ovanligt snabbt
Ali Mirazimi berättar att det generellt sett brukar ta närmare tio år för ett vaccin att lämna labbänken och nå armen på en person. Att det gick så fort att ta fram ett vaccin mot covid-19 bottnar i den SARS-epidemi som härjade i början av 2000-talet.
– Viruset bakom det sjukdomsutbrottet hette SARS-CoV-1 och är nära besläktat med SARS-CoV-2. Vi kunde därför gå tillbaka och använda delar av forskningsresultaten från den tiden. Redan där visste vi att det fanns ett spikeprotein på viruset, att det var viktigt för immunförsvaret och hur vi skulle jobba med det här proteinet. Dessa kunskaper gjorde att läkemedelsindustrin snabbt kunde komma i gång och producera vaccin.

mRNA-teknik och samverkan
En annan anledning till den snabba vaccinframtagningen är utvecklingen av mRNA-teknik.
– Jag började jobba med mRNA-vaccin 2002. Plattformarna har funnits länge, det som tagit tid är att förfina tekniken. Det har även funnits problem med samhällets acceptans för genetiska vacciner som mRNA. Tack vare det framgångsrika arbetet med covid-19 har dessa barriärer nu försvunnit, säger Ali Mirazimi.
En tredje viktig faktor för den snabba vaccinframtagningen var samarbete.
– Samspelet mellan forskare, industri och regulatoriska myndigheterna och vad det ledde fram till är verkligen imponerande, och något vi kommer att ha stor nytta av vid framtida kriser.


Annons
Annons BMS OPDIVO YERVOY VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"