RS-virus

Nya behandlingar kan förebygga RSV-infektion

Publicerad 6 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Gustav Mårtensson
Catarina Almqvist Malmros, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på KI och överläkare i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Foto: Gustav Mårtensson / KI
Catarina Almqvist Malmros, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på KI och överläkare i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Foto: Gustav Mårtensson / KI

RS-virus orsakar årligen epidemier bland yngre barn och är en av de vanligaste orsakerna till nedre luftvägsinfektioner hos barn under ett år. Hittills har det saknats behandlingsalternativ för dessa barn, men de senaste två åren har två nya lovande förebyggande läkemedel mot RS-virus utvecklats. En ny prognostisk modell kan dessutom identifiera de barn som löper störst risk att insjukna allvarligt i RSV-infektion.

Ungefär en procent av alla barn under 1 år insjuknar i infektion med respiratoriskt syncitial (RS) virus, även kallat RSV, och får så pass allvarliga andningsbesvär att de behöver sjukhusvård. RS-virus som får fäste i de nedre luftvägarna kan leda till lunginflammation eller bronkiolit med andningsbesvär. RS-virus smittar framförallt som droppsmitta via direktkontakt. Det saknas idag effektiv behandling mot RS-virus men vid svåra luftvägsbesvär är symtomatisk och understödjande behandling nödvändig.
De två nya läkemedel som utvecklats är dels en antikropp, dels ett vaccin som ges åt modern under graviditeten. Den monoklonala antikroppen är långverkande, och skyddar mot RSV-infektioner i ungefär 6 månader och behöver bara ges en gång inför säsongen.

”Vår förhoppning är att vi ska minska sjukdomsbördan och vårdkostnaderna för barn med RS-virusinfektion.”

Samuel Arthur Rhedin, ST-läkare i barnmedicin vid Sachsska barnjukhuset och post-doc vid MEB, KI.

Prognosmodell identifierar barn
Forskare vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors, Finland har skapat en prognosmodell som kan förutse risken för sjukhusvård vid RS-virus. Modellen har testats och validerats med svenska data. Enligt studien löper för tidigt födda barn, barn med vissa medfödda sjukdomar och barn med syskon i förskoleålder störst risk för RSV-infektioner.
– Med vår prognostiska modell kan dessa läkemedel ges till rätt patienter, vilket kan förebygga sjukhusvård och komplikationer, säger Catarina Almqvist Malmros, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) på Karolinska Institutet (KI) och överläkare i barnmedicin på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon är även en av forskarna bakom den prognostiska modellen.
– Kunskapen från studien används i viss utsträckning redan i dagsläget. Modellen har hjälpt oss att förutspå vilka barn som löper störst risk att bli svårt sjuka till följd av RS-virus vilket har varit viktigt för att prioritera dessa nya lovande läkemedel. Vår förhoppning är att vi på ett kostnadseffektivt sätt ska minska sjukdomsbördan och vårdkostnaderna för barn med RS-virusinfektion som ofta behöver sjukhusvård och är en stor belastning för barnsjukvården under vinterhalvåret, säger Samuel Arthur Rhedin, ST-läkare i barnmedicin vid Sachsska barnjukhuset och post-doc vid MEB, KI och en av forskarna bakom studien.

Flera nya läkemedel på gång
– Idag ges förebyggande behandling mot RS-virus till ett mindre antal små barn med svåra underliggande sjukdomar som gör att de löper störst risk att bli svårt sjuka av infektionen. Denna behandlingsstrategi bidrar dock inte till att förebygga sjukhusbördan på samhällsnivå eftersom den största patientgruppen som behöver sjukhusvård på grund av RSV är tidigare friska barn under 3 månader med äldre syskon i förskoleålder, säger Catarina Almqvist Malmros.
För närvarande pågår flera studier som utvärderar ytterligare behandlingar och vaccin mot RS-virus.
– De nya läkemedlens potential att minska sjukdomsbördan och förbättra barnhälsan är hög. En utmaning är att dessa nya läkemedel är kostsamma, vilket gör det än viktigare att på ett effektivt sätt kunna identifiera de patienter som är i störst behov av läkemedelsbehandling, avslutar Catarina Almqvist Malmros.


Annons
Annons Gilead Trodelvy VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"