Vaccinutveckling

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Publicerad 7 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Foto: Johan Marklund
Karin Loré, professor i vaccinationsimmunologi på Karolinska Institutet. Foto: Johan Marklund
Karin Loré, professor i vaccinationsimmunologi på Karolinska Institutet. Foto: Johan Marklund

I samband med covid19-pandemin riktades världens blickar mot vaccinforskningen. Nu pågår intressant forskning på bland annat mRNA-vaccin mot andra infektionssjukdomar, och RS-vaccin.

– Pandemin har förhoppningsvis bidragit till att öka människors förståelse för att vaccin faktiskt räddar liv. Den generation som var med innan vaccin mot difteri eller polio inkluderades i det allmänna vaccinprogrammet för spädbarn finns snart inte med oss längre. Det är viktigt att även yngre människor får konkreta exempel på vaccinens betydelse för folkhälsan. Jag upplever även att den intensiva vaccinutvecklingen i samband med pandemin ökade förståelsen för djurförsökens essentiella roll för vaccinutvecklingen, säger Karin Loré, professor i vaccinationsimmunologi på Karolinska Institutet.
Det senaste året har utvecklingen av mRNA-vaccin mot allvarliga infektionssjukdomar fått ett uppsving, i synnerhet med tanke på att flera av vaccinen mot covid-19 grundar sig på denna teknologi.

”En ny generation terapeutiska vacciner som tränar immunsystemet att ta hand om cancerceller och tumörer är under utveckling.”

Nanopartikelvaccin och allergivaccin
I efterdyningarna av pandemin har vaccinforskningen till stor del återupptagits inom de områden där det bedrevs intensiv forskning innan pandemin. Bland annat bedrivs mycket forskning på nanopartikelvaccin, en typ av proteinvaccin som kan utformas så de uttrycker exakt den form av antigen och epitoper man önskar. Utveckling av nya, starka men säkra immunstimulerande adjuvans är också ett stort område. Det forskas också på olika administrationssätt. Man undersöker exempelvis om olika typer av vaccin i framtiden bör administreras via huden, oralt eller som nässpray. Även allergivacciner är ett intressant utvecklingsområde.
– Det finns ett behov av ökad forskning kring vad som avgör vaccinsvar hos en åldrande befolkning. Vacciner testas ofta på friska unga, men forskning på vaccinsvar i olika åldersgrupper är angeläget. Det kan ge klarhet i om man behöver ändra doseringen, eller kanske tillsätta ett annan adjuvans för att åstadkomma ett bra vaccinsvar, säger Karin Loré.

RS-vaccin under utveckling
Under det kommande decenniet är det sannolikt att ett RS-vaccin baserat på proteinteknologi och fler mRNA-vaccin godkänns.
– En ny generation terapeutiska vacciner som tränar immunsystemet att ta hand om cancerceller och tumörer är under utveckling. Denna typ av terapeutiska vacciner behöver förmodligen anpassas individuellt och därmed skräddarsys för att matcha individens unika cancersekvens. De kommer alltså inte att användas för massvaccinering, säger Karin Loré.


Annons
Annons BMS OPDIVO YERVOY VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"