Hudsjukdomar

Går mot biologiska och målinriktade läkemedel

Publicerad 24 februari 2021
Text: Annika Wihlborg
Foto: Shutterstock

Hudsjukvård består av två huvudsakliga fokusområden: kroniska hudsjukdomar samt olika typer av tumörsjukdomar. Läkemedels­utvecklingen inom dermatologi går mot dyrare och mer avancera­de preparat, målinriktade terapier som kan hålla sjukdomen i schack eller till och med bota den.

– På senare år har andelen patienter med olika typer av hudtumörer, till exempel malignt melanom, ökat mycket. Olika typer av eksem, klåda och psoriasis hör till de vanligast förekommande kroniska hudsjukdomarna, säger Anna Josefson, överläkare på hudkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro och vice ordförande i Sällskapet för dermatologi och venereologi.

Kan bli av med psoriasis
Läkemedelsbehandlingen för patienter med olika typer av hudsjukdomar har utvecklats i snabb takt de senaste decennierna.
– När jag började arbeta som hudläkare var det inte ovanligt att psoriasispatienter ordinerades tjärbad. På senare år har vi gått från ett utpräglat fokus på utvärtes behandlingar till mer immunmodulerande läkemedel. Utbudet av målinriktade terapier har växt, och utvecklingen av biologiska läkemedel har revolutionerat behandlingen av psoriasis. Med biologiska läkemedel kan man bli helt fri från sina hudutslag, få ökad livskvalitet och minska risken för effekter på andra organsystem genom att påverka den inflammatoriska processen, säger Anna Josefson.

”Med biologiska läkemedel kan psoriasispatienter bli helt fria från sina hudutslag.”

Målstyrda terapier mot eksem
Vad gäller eksem hänvisades patienterna tidigare till kräm och ljusbehandling, men på senare år har utbudet av målstyrda läkemedel som inriktar sig direkt på de cytokiner som orsakar inflammation vid eksemen ökat. Även här har de målinriktade behandlingarna utvecklats snabbt, mycket tack vare forskning som kartlägger orsakerna bakom eksem.
– Också för malignt melanom har vi sett fler målinriktade terapier som kan förlänga livslängden och i vissa fall bota hudcancerpatienter med spritt melanom. På eksemsidan pågår nu forskning som kan resultera i nya målinriktade terapier som baseras på JAK-hämmare. Framöver hoppas jag få se fler tablettbaserade preparat med en rimlig kostnadsnivå, vilket innebär att vi kan behandla fler patienter, säger Anna Josefson.

Anna Josefson, överläkare på hudkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"