Lungcancer

Fler kan opereras vid lungcancer

Publicerad 6 februari 2024
Text: Cristina Leifland Foto: Sebastian Szulfer
Anders Vikström, överläkare på Lungkliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Sebastian Szulfer
Anders Vikström, överläkare på Lungkliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Sebastian Szulfer

Endast en mindre andel av all lungcancer lämpar sig för kirurgi. Men med nya behandlingsmetoder kan allt fler patienter opereras. Också när lungcancern är inoperabel kan den numera ofta hållas i schack under lång tid.

Eftersom merparten av lungcancer diagnostiseras i ett sent stadium kan bara omkring 30 procent av lungcancerpatienterna erbjudas operation i kurativt syfte. Av dessa blir cirka hälften varaktigt botade. Det har fram till nyligen framför allt gällt patienter som diagnostiserats i stadium 1 och 2, där tumören är begränsad. Men på senare tid har neoadjuvant behandling, det vill säga behandling som ges före operation, utökat andelen patienter som kan ha nytta av kirurgi. Nu kommer oftare patienter med lungcancer i stadium 3A, där cancern har spridit sig till området mellan lungorna, att kunna erbjudas operation.
– Det är ett stort framsteg inom lungcancerbehandling och betyder att fler patienter kan erbjudas operation med botande intention. Tidigare har dessa patienter enbart behandlats med cellgifter och/eller strålbehandling för att bromsa sjukdomsförloppet, berättar Anders Vikström, överläkare på Lungkliniken vid Linköpings universitetssjukhus.

”Vi hoppas kunna bota betydligt fler av dem som opereras.”

Rensar mikrospridning
Den neoadjuvanta behandlingen består av cytostatika kombinerat med immunterapi alternativt enbart målstyrda läkemedel, som rensar den mikrospridning av tumörceller som ofta har skett i den här gruppen av patienter. Det är fortfarande ett så nytt angreppssätt att man ännu inte har långtidsuppföljningar, men Anders Vikström är optimistisk.
– Idag har vi en godkänd neoadjuvant behandling som kombinerar cellgifter med immunoterapi. I vissa fall har man sett en komplett respons. Hur överlevnaden i den här gruppen blir på lång sikt återstår att se, men det ser lovande ut och vi hoppas kunna bota betydligt fler av dem som opereras. Vi inväntar också resultat från fyra stora studier där man ger cytostatika och immunterapi som neoadjuvant behandling och immunterapi efter kirurgi, säger han.
Vissa patienter med begränsat antal metastaser kan nu också erbjudas potentiellt botande behandling genom tillägg av lokalbehandling mot metastaserna.
– Även till de patienter som vi inte kan erbjuda botande behandling kan vi nu med kombinationer av cytostatika, immunonkologiska och målstyrda läkemedel erbjuda bra behandling. Lungcancern blir allt mer en kronisk sjukdom, där patienten lever länge med bibehållen god livskvalitet, berättar Anders Vikström.

Intensiv forskning
I framtiden kommer olika kombinationspreparat, så kallade antibody drug conjugates, där antikroppar kombineras med aktiva cancerläkemedel att bli allt vanligare. Då identifierar man receptorer på cancercellen och designar antikroppar som laddas med cancerläkemedel och som söker sig till tumörcellerna.
Vaccination i tidiga stadier för att aktivera immunsystemet är också en tänkbar behandling.
– Det finns få tumörtyper där det pågår så intensiv forskning, säger Anders Vikström. Vi står bara i början av utvecklingen.


Annons
Annons BMS OPDIVO YERVOY VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"