Etikettarkiv: CAR-T

Framtidens cell- och genterapi är preventiv

Stephan Mielke, överläkare och professor i hematologi och cellterapi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Karolinska universitetssjukhuset

– Idag använder vi genetik både som diagnostiskt verktyg och för att behandla cancer. Nästa steg, som vi redan är på väg mot, är korrigering av genetiska fel i preventivt syfte, säger Stephan Mielke, överläkare och professor i hematologi och cellterapi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Stephan Mielke är chef för den medicinska enheten för Cellterapi och Allogen Stamcellstransplantation, CAST vid Karolinska universitetssjukhuset. Hans forskning fokuserar på avancerad cell- och genterapi i cancer, ett område där utvecklingen går allt snabbare. Siktet är inställt på att utveckla immunogen terapi mot cancer.
– Karolinska var tidigt ute med att utveckla dessa celler i laboratorier men vi hade inte behandlat en enda patient förrän 2019 då vi blev först i landet med att behandla en patient med andra generationens CAR-T-celler.

”I framtiden kommer vi att få se flera olika cell- och genterapier.”

CAR-T och ATMP
Sedan dess har det hänt en hel del. Förutom att CAR-T-cellsbehandling, som alltså innebär att patientens egna immunceller tas ut och modifieras genetiskt och sedan återförs, har gjorts på många patienter arbetar verksamheten även med flera andra cell- och immun-terapier.
– ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products, läkemedel som har som gemensam nämnare att de är baserade på celler, vävnader eller gener, kommer att stå för en dramatisk utveckling både inom och utanför cancerområdet. På Karolinska universitetssjukhuset pågår för närvarande flera studier inom indikationerna lymfom, myelom och akut lymfatisk leukemi med inriktning på både barn och vuxna.

Dramatisk utveckling
Sedan Stephan Mielke tog sin doktorsexamen 1999 har utvecklingen inom cell- och genterapi varit explosionsartad.
Nästa stora steg, menar Mielke, kommer att ske inom preventionsområdet.
– Forskningen går framåt med stormsteg. I framtiden kommer vi att få se flera olika cell- och genterapier, mycket mer cancerbehandling beroende på genetisk diagnostik, samt en utveckling som redan är här: korrigering av genetiska fel i preventivt syfte.

CAR-T kan behandla obotlig cancer

Foto: Shutterstock

CAR-T-behandling är en ny typ av avancerad immunterapi som har revolutionerat cancervård­en. Den genetiska modifier­ingen av patientens celler kan i många fall utgöra en kraftfull och ibland även botande behandling för cancerpatienter som tidigare saknat verksamma behandlingsalternativ.

I samband med en CAR-T-behandling omprogrammeras patientens egna vita blodkroppar så att de effektivt kan identifiera och förgöra cancerceller.
– CAR-T-behandling erbjuds patienter som utan framgång provat all annan botande behandling, i allmänhet patienter med en mycket dålig prognos. I dagsläget finns två godkända CAR-T-behandlingar i Sverige för behandling av lymfom och akut lymfatisk leukemi. Ett femtiotal patienter har hittills behandlats i Sverige, ett antal inom ramen för kliniska studier, säger Gunilla Enblad, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i onkologi vid Uppsala universitet. Hon forskar även på CAR-T-cellsbehandling och är dessutom är ordförande i en nationell arbetsgrupp för CAR-T-cellsbehandling.

Framställning av CAR-T
Det första steget i CAR-T-behandlingen är att extrahera celler från patienten, via blodprov eller leukaferes. Cellerna sänds därefter till ett laboratorium där CAR-T-cellerna framställs, och ges sedan till patienten som en intravenös injektion. Behandlingen kan ge biverkningar i form av ett överaktiverat immunsystem, vilket ofta yttrar sig som en kraftig influensa. Det kan i förlängningen även påverka lungorna och kräva sjukhusvård eller intensivvård.

”CAR-T-behandling revolutionerar cancervården ur flera perspektiv.”

Revolutionerar cancervården
– CAR-T-behandling revolutionerar cancervården ur flera perspektiv. Att framställa läkemedel genom att omprogrammera patientens egna vita blodkroppar är unikt och ger onkologer ytterligare ett kraftfullt behandlingsverktyg att ta till när andra behandlingsformer inte har någon effekt. Det är också fantastiskt att uppemot 40 procent av patienterna med en dålig cancerprognos kan botas utan att vara i behov av någon mer behandling, säger Gunilla Enblad.

Dyra behandlingar
En utmaning med CAR-T-terapi är finansieringen. Behandlingen är i dagsläget dyr och kostar cirka 3,5 miljoner kronor per patient.
– Ytterligare en utmaning är de biverkningar som behandlingen kan ge upphov till. Dessa är dock övergående och det har visat sig att sjukvården står väl rustad att hantera de biverkningar som kan uppstå. En tredje utmaning är att läkemedelsbolagen ställer mycket höga krav på sjukhusens rutiner när det gäller CAR-T-behandling. En förutsättning för att behandlingen ska kunna erbjudas är en välfungerande logistikkedja som möjliggör en säker transport av celler till laboratorium i Europa eller USA, säger Gunilla Enblad.

CAR-T för fler cancertyper
Utvecklingen av CAR-T-terapier befinner sig ännu i sin linda. På läkemedelsbolag och inom akademin runtom i världen pågår många spännande forskningsprojekt som bland annat kartlägger förutsättningarna för att i framtiden erbjuda CAR-T-behandling även till andra typer av cancerpatienter.
– De cancertyper som står närmast på tur är myelom, maligna melanom, hjärncancerformerna gliom och glioblastom, prostatacancer och äggstockscancer, avslutar Gunilla Enblad.

Gunilla Enblad, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i onkologi vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt