Bröstcancer

Intensiv forskning mot bröstcancer

Publicerad 8 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Magnus Laupa
Henrik Lindman, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Magnus Laupa
Henrik Lindman, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Magnus Laupa

Mycket forskning och en intensiv läkemedelsutveckling pågår på bröstcancerområdet. 2022 kan bli det år då flest nya bra behandlingar godkänns, vilket ger nytt hopp för många bröstcancerpatienter. På senare år har flera nya målriktade behandlingar godkänts och under 2022 väntas fler läkemedel riktade mot de mer aggressiva formerna av bröstcancer.

Drygt 8 000 personer diagnostiseras årligen med bröstcancer i Sverige. Vanlig hormonkänslig bröstcancer står för cirka 75 procent av sjukdomsfallen, medan trippelnegativ och HER2-positiv bröstcancer står för resterande del.

Antikroppskonjugat
– En behandlingskategori som är mycket intressant och förmodligen kommer att expandera mycket de kommande åren är antikroppskonjugat med cytostatika, som baseras på att en antikropp transporterar cytostatikan direkt in i cancercellen. Det ger en förbättrad behandlingseffekt med färre biverkningar, säger Henrik Lindman, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och processledare för bröstcancer i Mellansverige.
Antikroppskonjugaten ges intravenöst var tredje vecka och används främst på patienter med spridd bröstcancer, vilket motsvarar drygt 1 500 patienter per år i Sverige.
– Antikroppskonjugaten kan på sikt även ordineras i förebyggande syfte till nyopererade patienter som inte har spridd cancer. Det första antikroppskonjugatet kom 2015, men därefter har det varit relativt tyst på den fronten. Nu väntas flera nya läkemedel i den här kategorin, säger Henrik Lindman.

”Den forskning som nu pågår på flera fronter kan sammanfattningsvis bidra till att bota fler bröstcancerpatienter”

Precisionsmedicin
Forskningen inom bröstcancer fokuserar till stor del på precisionsmedicin, genetiska analyser där man analyserar de mutationer som finns i tumörerna och i nästa steg undersöker hur man kan behandla de mutationer som bidrar till att göra tumörer aggressiva.
– Nu pågår flera intressanta studier som undersöker kopplingar mellan tumörernas genetiska egenskaper och nyttan av olika behandlingar, säger Henrik Lindman.

Häpnadsväckande effekt
På Akademiska sjukhuset pågår bland annat flera studier där man prövar en helt ny, mycket lovande målinriktad behandling med ett antikroppskonjugat. Målgrupp är patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer, en snabbväxande form av bröstcancer. De första studierna visar på häpnadsväckande kraftig och långvarig effekt på tumörerna.
– Den forskning som nu pågår på flera fronter kan sammanfattningsvis bidra till att bota fler bröstcancerpatienter och göra det möjligt för fler att leva längre med sin sjukdom, vilket förstås är mycket positivt, avslutar Henrik Lindman.


Annons
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"