Bröstcancer

God prognos för HER2-positiv bröstcancer

Publicerad 6 februari 2024
Text: Cristina Leifland
Anne Andersson, medicine doktor och överläkare vid onkologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
Anne Andersson, medicine doktor och överläkare vid onkologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Bröstcancer har idag vanligtvis en mycket god prognos och även typer som tidigare haft ett sämre utfall kan nu ofta behandlas framgångsrikt. Det gäller inte minst HER2-positiva tumörer.

Bröstcancer kan delas in i tre huvudgrupper. Den vanligaste, 70–80 procent av all bröstcancer, är hormonkänslig och drivs av östrogen och/eller progesteron. HER2-positiv bröstcancer utgör 15–20 procent av fallen och den kan vara antingen hormonkänslig eller inte. Den kännetecknas av att finns ett speciellt protein, HER2, på tumörcellernas yta. Omkring 10 procent av bröstcancer är trippelnegativ och saknar receptorer för såväl HER2 som östrogen och progesteron.

Behandling med antikroppar
Fram till för ungefär 20 år sedan hade HER2-positiv bröstcancer en sämre prognos eftersom dessa tumörer ofta har en snabbare och aggressivare tillväxt. Nu finns emellertid målinriktad antikroppsbehandling som verkar genom att blockera receptorerna på tumörens yta: trastuzumab och pertuzumab. De senaste åren har det även kommit så kallade antikropp–cytostatikakonjugat, där effekten kommer från både antikroppen riktad mot HER2 och den cytostatika som levereras till cancerområdet. Det finns också ett antal tyrosinkinashämmare som har sin effekt på HER2-receptorn.
– Dessa läkemedel har revolutionerat behandlingen av HER2-positiv bröstcancer. Om cancern upptäcks tidigt är prognosen oftast väldigt god och överlevnaden i paritet med andra, mindre aggressiva former, berättar Anne Andersson, medicine doktor och överläkare vid onkologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

”Om cancern upptäcks tidigt är prognosen oftast väldigt god och överlevnaden i paritet med andra, mindre aggressiva former.”

Testas för HER2
Idag testas alla bröstcancertumörer för HER2-status, där de som betraktas som HER2-positiva kan behandlas med HER2-riktad behandling både vid tidig och metastaserad bröstcancer.
– Det finns mycket som tyder på att patienter med låga nivåer av HER2 också skulle kunna ha nytta av ett av antikropp–cytostatikakonjugaten vid metastaserad cancer, men där har vi ännu inte fått något beslut från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, säger Anne Andersson.

Sett stora framsteg
Under sina 22 år som kliniskt verksam onkolog har hon sett stora framsteg inom all bröstcancerbehandling, med stadigt minskad dödlighet. Den relativa tioårsöverlevnaden är idag 88 procent. Även vid spridd cancer och återfall går det ofta att hålla sjukdomen i schack i flera år.
– Vi går mot en alltmer individualiserad och precis behandling och det pågår mycket forskning. Exempelvis studerar forskare i Uppsala om DT/PET-scanning kan användas för diagnostik och utvärdering efter behandling av HER2-positiva tumörer. När det gäller trippelnegativ bröstcancer används nu, förutom cytostatika, immunterapi och antikropps–cytostatikakonjugat, men förhoppningen är att nya läkemedel kommer som ska vara ännu effektivare, säger Anne Andersson.

Tidig diagnos avgörande
Typ av bröstcancer är viktiga både prognostiskt och vid val av behandling, men grad och stadium vid diagnos är ännu viktigare prognostiska faktorer vid tidig bröstcancer.
– Tidig diagnos är avgörande och idag upptäcks hälften av all bröstcancer vid mammografiscreening. En stor andel av dem som drabbas är över 75 år och därför finns all anledning att se över nuvarande åldersgräns för mammografi, avslutar Anne Andersson.


Annons
Annons Seagen TUKYSA VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"