Bröstcancer

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Publicerad 7 februari 2023
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Håkan Flank
Theodoros Foukakis, överläkare vid Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Håkan Flank

Theodoros Foukakis är överläkare vid Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset och senior lektor vid Karolinska Institutet. Han leder en forskargrupp som arbetar med translationella bröstcancerstudier där erfarenheter och kunskaper från klinik och labbänk korsbefruktar varandra.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, och varje år får närmare 8 000 kvinnor i Sverige diagnosen. De senaste decenniernas forskningsframsteg har lett till goda behandlingsresultat, men det finns fortfarande stora behov av nya effektiva terapier, särskilt mot spridd sjukdom.
Theodoros Foukakis och hans forskargrupp har nyligen avslutat en studie med inriktning på HER2-positiv bröstcancer, en från början mycket allvarlig form av sjukdomen.
– Idag finns det bra läkemedel för att behandla den cancerformen, och prognosen har blivit mycket bättre för dessa patienter. I vår studie behandlades patienter med pre-operativ medicinsk terapi, vilket numera är standardpraxis för HER2-positiv bröstcancer. Den kliniska delen av studien avslutades för några år sedan, totalt ingick cirka 200 patienter från hela Sverige. Vi arbetar nu vidare med patienttumörmaterial och prover som patienterna lämnade i samband med sin behandling i syfte att identifiera biomarkörer som kan visa vilka patienter som svarar på vilken behandling.

”Idag finns det bra läkemedel för att behandla HER2-positiv bröstcancer.”

Ny studie
Forskargruppen planerar nu för nästa kliniska studie som går under namnet Ariadne och ska starta under våren.
– Det är två globala studier som ska jämföra ett läkemedel, som tidigare inte använts som preoperativ bröstcancerbehandling, med dagens standardbehandling, och vår studie är en av dem, säger Theodoros Foukakis.
Forskarna ska med hjälp av molekylära tumöranalyser redan från början bestämma vilken behandling som kan vara rimligast för varje enskild patient.
– Detta är i mångt och mycket vad vi gjorde i förra studien men nu med hjälp av molekylära analyser och mer potenta läkemedel. Om resultaten visar att den nya medicinen är bättre än dagens standardbehandling kan studien leda till ändrade behandlingsrekommendationer för patienter med HER2-positiv bröstcancer. Studien ska pågå under tre år, och vi räknar med att presentera de första resultaten under 2026.


Annons

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"