Bröstcancer

Bättre diagnostik och behandling mot bröstcancer

Publicerad 6 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Ioanna Markaki
Theodoros Foukakis, docent vid institutionen för onkologi-patologi på KI och överläkare i onkologi på bröstcentrum vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Ioanna Markaki
Theodoros Foukakis, docent vid institutionen för onkologi-patologi på KI och överläkare i onkologi på bröstcentrum vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Ioanna Markaki

De precisionsmedicinska framstegen i diagnostiken och behandlingen av bröstcancer skapar förutsättningar för en intensiv precisionsmedicinsk utveckling. AI och genexpressionsanalys har stor potential att öka kunskapen om tumörens egenskaper, vilket i sin tur underlättar att ordinera rätt individbaserad behandling.

Tiotusen individer i Sverige diagnostiseras årligen med bröstcancer, den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Mammografi bidrar till att fler bröstcancerfall upptäcks tidigt, vilket har minskat mortaliteten. Bristen på röntgenläkare gör att AI-teknologi kan spela en nyckelroll i att identifiera fler tumörer i ett tidigt skede. Theodoros Foukakis, docent vid institutionen för onkologi-patologi på KI och överläkare i onkologi på bröstcentrum vid Karolinska universitetssjukhuset, leder ett forskningsprojekt med ambitionen att utveckla AI-modeller som kan bedöma återfallsrisken vid bröstcancer.
– Genom att kombinera och analysera flera olika datakällor, exempelvis patologibilder, röntgenbilder och molekylära tumöranalyser, kan AI hjälpa oss att identifiera fler bröstcancerpatienter på ett tidigt stadium och vara ett värdefullt verktyg för att bedöma patientens återfallsrisk. AI-analyserna kan även öka kunskapen om tumörens egenskaper och därmed utgöra ett betydelsefullt underlag vid val av behandling, säger han.

Genexpressionsanalys
Genexpressionsanalys är ytterligare en metod som kan öka läkares kunskap om bröstcancertumörers egenskaper, vilket gör dem lättare att kategorisera. Ju mer kunskap behandlande läkare har om tumören, desto större är sannolikheten att kunna erbjuda effektiv individanpassad behandling. Det handlar i slutänden om att utveckla bättre metoder för att förutsäga patienternas behandlingssvar. Det kan i sin tur minimera överbehandling som i många fall medför besvärande biverkningar och omfattande vårdkostnader. Även vidareutveckling av genomiska analyser av arvsmassa och tumörers genuttryck kan generera mer information om patientens prognos och behandlingsmöjligheter.

”Det finns en stor potential att öka förståelsen för hur immunsystemet interagerar med tumören.”

Storskaliga medicinska framsteg
De senaste decennierna har storskaliga medicinska framsteg påverkat bröstcancerdrabbades överlevnad och livskvalitet. Nya typer av behandlingar utvecklas nu med flera olika inriktningar.
– Ett spännande genombrott är en relativt ny behandlingsprincip med så kallad antikroppscytostatikakonjugat, där en cytostatikamolekyl kopplas ihop med en målinriktad antikropp som riktas mot ett protein som förekommer i cancercellerna. Det innebär att bröstcancern kan behandlas utan att kroppens övriga celler påverkas, säger Theodoros Foukakis.

Immunmodulerande behandlingar
Intressant utveckling pågår även vad gäller utvecklingen av immunmodulerande läkemedel som redan ingår i behandlingsarsenalen på många håll. Immunterapi har bland annat varit ett värdefullt behandlingsalternativ för många patienter med spridd trippelnegativ bröstcancer.
– Hittills har vi bara sett den första generationen av dessa behandlingar. Det finns en stor potential att öka förståelsen för hur immunsystemet interagerar med tumören och att utveckla fler immunmodulerande läkemedel, säger Theodoros Foukakis.
Han leder en studie som utgår från en tidigare klinisk studie där forskare jämförde två behandlingar som ges vid hormonkänslig bröstcancer, som är vanligast förekommande: cytostatika eller hormonbehandling i kombination med en målinriktad behandling. I studien analyseras hur tumörerna har påverkats av de olika behandlingarna. Ambitionen är att identifiera biomarkörer som underlättar valet av individanpassad behandling.


Annons
Annons Seagen TUKYSA VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"