Presentation
Seagen

Med behovet som drivkraft

Publicerad 8 februari 2022
Mads Tang Dalsgaard, VD för Seagen i Norden.
Mads Tang Dalsgaard, VD för Seagen i Norden.

Nya i Norden, men inte i branschen. Biotechföretaget Seagen (initialt Seattle Genetics) grundades för tjugofem år sedan och nu liksom då är fokusområdet cancer och utveckling av målstyrda behandlingar för att göra en meningsfull skillnad hos patienter med stort medicinskt behov.

Det är ett forskningsdrivet företag – åttio procent av företagets vinst investeras i forskning och utveckling, en investering som ökade med 15 procent mellan åren 2019 och 2020. Företagets grundare, Dr Clay Siegall, har själv en bakgrund som cancerforskare och han är fortfarande verksam CEO. Seagen befinner sig nu i en fas där man expanderar globalt, inklusive Norden.
– Seagen är den succé många drömmer om inom biotech, och det är spännande att vi nu bygger upp en ny organisation i Norden, säger Mads Tang Dalsgaard, VD för Seagen i Norden.
De senaste 20 åren har Seagen utvecklat och lanserat fyra produkter globalt för behandling mot cancer. 2021 rankades Seagen som det fjärde mest inno­vativa biotechbolaget av tidningen Forbes, och befinner sig nu på topp-10 listan över biotechbolag baserat på marknadsvärde.
– Vi har valt att lägga fokus där behovet är som störst, behandlingsalternativen begränsade eller kanske till och med icke existerande.

Klicka här för att läsa mer om vår forskning

Pionjär och ledande inom utveckling av antikroppskonjugat (ADC)
Seagen utvecklar innovativa målinriktade mediciner för patienter med cancer och är ledande inom ADC. Teknologin innebär att man med en specifik linker utvecklad av Seagen, sammankopplar en antikropp med ett cytotoxiskt agens. Antikroppen binder till ett specifikt anti­gen på tumörcellers yta och på så vis målstyrs läkemedlet till cancercellerna likt en missil. Antikroppen har också förmågan att stimulera kroppens egna immunförsvar till att angripa cancern.
Olika cancertyper drivs av olika signalvägar och därför blir olika antigen relevanta beroende på typ av cancer. Den målinriktade antikroppen i konjugaten varierar därför beroende på vilken cancertyp det är fråga om, och Seagens forskningsprogram inriktar sig både på solida tumörer och även hematologiska cancrar.
Under senare år har Seagen, återigen med fokus på patientgrupper där behovet är som störst, också arbetat med så kallade tyrosinkinashämmare, för specifik blockering av för cancerceller viktiga signalvägar.

Åsa Mellbring, Medical Director för Seagen i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Åsa Mellbring, Medical Director för Seagen i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen

Planerar utökat antal studier
– Verksamheten drivs med entreprenörsanda och med stort vetenskapligt fokus. Av de totalt 2500 anställda runt om i världen, jobbar hälften inom forskning och utveckling. I Sverige bedrivs redan studier tillsammans med sjukvården och vi planerar nu att accelerera våra kliniska prövningsprogram och utöka antalet studier i Sverige, förklarar Åsa Mellbring, Medical Director för Seagen i Norden.
Seagen eftersträvar betydelsefulla samarbeten. Det handlar om precisionsmedicin, vilket får till följd att patientgrupperna är förhållandevis små och studierna avancerade, betonar hon, och lägger till att det är tillsammans med hälso- och sjukvård som vi kan se till att patienter i Sverige får tillgång till dessa innovationer så fort som möjligt.
Vidareutveckling av ADC-teknologier pågår och Seagen har även en teknologi under utveckling kallad SEA (sugar en­gineered antibodies), en plattform där man genererar antikroppar med förstärkt förmåga att stimulera patientens egna immunförsvar till att angripa cancern.

Samhällsansvar
Såväl Åsa Mellbring som Mads Tang Dalsgaard återkommer till företagets samhällsansvar och fokus på att göra en meningsfull skillnad for människor som på olika sätt drabbats av cancer.
– Vi kommer alltid att vara en förhållandevis liten organisation. Vi är syftesdrivna och fokuserar på forskning, utbildning och samarbeten som är värdefulla för de som berörs, säger Mads Tang Dalsgaard. På Seagen utesluter vi inte små länder, som exempelvis Sve­rige, från våra forskningsprogram utan anser att även länder med förhållandevis små patientunderlag också ska få möjligheten att delta i studier, både vad gäller studieprogram i tidig respektive sen fas. Vi vill lyfta sådant som särskiljer Sverige, såsom en lång tradition av register, och även det fokus som nu läggs på implementering av precisionsmedicin. Det är viktigt att vi kan generera data av hög kvalitet och även visa på utfall av behandlingar i klinisk praxis, så kallad real-world data och hälsoekonomiska data, eftersom det visar på och innebär att resurser används på bästa möjliga sätt.

Klicka här för att läsa mer om vår forskning

Seagen

Seagen är ett globalt bioteknikföretag, vars vision är att göra en meningsfull skillnad för människor med cancer genom utveckling av innovativa målinriktade behandlingar. Seagen är ledande inom ADC. Företaget har 40 kliniska program igång runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Seattle, Washington. Seagen finns idag representerat i tolv länder och har sju kontor i Europa.

seagen.com

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"