Foto: Gugge Zelander

Behandlingar mot prostatacancer går stadigt framåt

Prostatacancer

Behandlingar mot prostatacancer går stadigt framåt

Allt bättre behandlingsresultat och färre oönskade bieffekter.

Behandlingar mot prostatacancer går stadigt framåt

CAR-T kan behandla obotlig cancer

CAR-T-behandling

CAR-T kan behandla obotlig cancer

Avancerad immunterapi som har revolutionerat cancervård­en.

CAR-T kan behandla obotlig cancer

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"