Tag: Hjärta/Lunga

Foto: Shutterstock

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Hjärtsvikt

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Pågående läkemedelsutveckling kan minska mortaliteten för de svårast sjuka.

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Foto: Shutterstock

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

Cystisk fibros

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

I Sverige finns cirka 750 personer med diagnosen cystisk fibros. Nya behandlingsmetoder kan innebära ett paradigmskifte i vården av dessa.

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

Behandlingsutvecklingen åt rätt håll

Hjärtsvikt

Behandlingsutvecklingen åt rätt håll

Många hjärtsviktspatienter lider av en låg livskvalitet, men nya behandlingsmetoder ger nytt hopp.

Behandlingsutvecklingen åt rätt håll

Foto: Åke Gunnarsson

Goda resultat med ablation

Förmaksflimmer

Goda resultat med ablation

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmstörningen hos vuxna, en folksjukdom som drygt 400 000 svenskar diagnostiserats med.

Goda resultat med ablation

Framtida screening av förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Framtida screening av förmaksflimmer

Forskning för att minska risken för komplikationer.

Framtida screening av förmaksflimmer

Foto: Leonard Gren

Intensiv forskning kan ge flera nya läkemedel

Hjärtsviktsbehandling

Intensiv forskning kan ge flera nya läkemedel

Utveckling av nya läkemedel för behandling av hjärtsvikt.

Intensiv forskning kan ge flera nya läkemedel

Utvecklar metod för självreparerande lunga

Lungsjukdomar

Utvecklar metod för självreparerande lunga

Målet är att utveckla en metod som stimulerar lungvävnaden att reparera sig själv.

Utvecklar metod för självreparerande lunga

Presentation
Foto: Jan Nordén

Stor risk för stroke vid okänt förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Stor risk för stroke vid okänt förmaksflimmer

Ingen ska behöva få kännedom om sitt förmaksflimmer genom en stroke.

Stor risk för stroke vid okänt förmaksflimmer

Presentation
Foto: Johan Marklund

Drygt hälften av astmapatienterna okontrollerade

Astma

Drygt hälften av astmapatienterna okontrollerade

Vi har ett fortsatt starkt fokus på andningsvägar och lungsjukdomar.

Drygt hälften av astmapatienterna okontrollerade

Annons

Forxiga® (dapagliflozin)

Forxiga® (dapagliflozin)

Forxiga® (dapagliflozin)

Forxiga® (dapagliflozin)

Forxiga® (dapagliflozin)

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"