Tag: Precisionsmedicin

Presentation
Foto: Gonzalo Irigoyen
Sanofi

Bättre förståelse av typ 2-inflammation ger effektivare läkemedel

Typ 2-inflammation

Bättre förståelse av typ 2-inflammation ger effektivare läkemedel

Forskare vid Sanofi arbetar för att utveckla effektiva läkemedel mot en rad olika kroniska tillstånd.

Bättre förståelse av typ 2-inflammation ger effektivare läkemedel

Foto: Gunilla Lundström

Framsteg för precisionsmedicin

Precisionsmedicin

Framsteg för precisionsmedicin

Sveriges har goda förutsättningar att bli ledande inom precisionsmedicin. Sedan 2020 har medvetenheten om precisionsmedicin utvecklats positivt.

Framsteg för precisionsmedicin

Foto: Marcus Gustafsson

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

KOL

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

Behovet av att diagnostisera och behandla fler KOL-patienter tidigt är stort.

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

Foto: Ingemar Hultquist

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

Skräddarsydda cancerbehandlingar

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

ADC är en ny generation biologiska läkemedel som kombinerar precisionen hos antikroppar med de cytotoxiska effekterna av kemoterapi.

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Symtom, behandling och prognos varierar kraftigt mellan de olika formerna av gynekologisk cancer.

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Foto: Shutterstock

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Lungcancer

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Läkemedelsutvecklingen på lungcancerområdet har de senaste åren genomgått en snabb utveckling.

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Foto: Shutterstock

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

Cystisk fibros

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

I Sverige finns cirka 750 personer med diagnosen cystisk fibros. Nya behandlingsmetoder kan innebära ett paradigmskifte i vården av dessa.

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

Foto: Håkan Flank

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och behovet av målinriktad, skräddarsydd och effektiv behandling är stort.

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Foto: Håkan Flank

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Leukemi

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Behandlingsutvecklingen inom KLL rör sig från konventionell kemoimmunoterapi mot precisionsbehandling med smarta molekyler.

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Precisionsmedicin

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Anpassad behandling till varje enskild individs unika diagnos och genetiska förutsättningar.

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"