Tag: Precisionsmedicin

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Symtom, behandling och prognos varierar kraftigt mellan de olika formerna av gynekologisk cancer.

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Foto: Shutterstock

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Lungcancer

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Läkemedelsutvecklingen på lungcancerområdet har de senaste åren genomgått en snabb utveckling.

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Foto: Shutterstock

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

Cystisk fibros

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

I Sverige finns cirka 750 personer med diagnosen cystisk fibros. Nya behandlingsmetoder kan innebära ett paradigmskifte i vården av dessa.

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

Foto: Håkan Flank

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och behovet av målinriktad, skräddarsydd och effektiv behandling är stort.

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Foto: Håkan Flank

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Leukemi

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Behandlingsutvecklingen inom KLL rör sig från konventionell kemoimmunoterapi mot precisionsbehandling med smarta molekyler.

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Precisionsmedicin

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Anpassad behandling till varje enskild individs unika diagnos och genetiska förutsättningar.

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Presentation

Vetenskapen bakom precisionsmedicin finns

Precisionsmedicin

Vetenskapen bakom precisionsmedicin finns

Nu måste precisionsmedicin implementeras på ett jämlikt sätt i Sverige.

Vetenskapen bakom precisionsmedicin finns

Foto: Samuel Unéus

Nya behandlingar mot kolorektalcancer

Kolorektalcancer

Nya behandlingar mot kolorektalcancer

Precisionsmedicin kan i framtiden revolutionera behandling och prognos.

Nya behandlingar mot kolorektalcancer

Foto: Creo Media Group

Nationell storsatsning på precisionsmedicin

Precisionsmedicin

Nationell storsatsning på precisionsmedicin

Tillgången till precisionsmedicin ska se likadan ut över hela landet.

Nationell storsatsning på precisionsmedicin

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"