Presentation
Kroniska sjukdomar

Samverkan för framtidens vård

Publicerad 24 februari 2021
Foto: Enstudio Photography & Film
Sofia Gerward, Head of Medical Affairs på Novo Nordisk. Foto: Enstudio Photography & Film
Sofia Gerward, Head of Medical Affairs på Novo Nordisk. Foto: Enstudio Photography & Film

I samverkan med hälso- och sjukvården och akademin utvecklar Novo Nordisk behandlingar som leder till ett bättre liv för människor med kroniska sjukdomar. Genom öppenhet och nära samarbete kan Sverige stärka sin position inom Life Science.

Hundratals miljoner människor i världen lever med diabetes, obesitas, hemofili och andra kroniska sjukdomar. Novo Nordisk utvecklar behandlingar för att personer med dessa allvarliga kroniska sjukdomar ska kunna leva ett liv utan komplikationer.
– Vi jobbar i partnerskap med hälso- och sjukvård, akademi och företag för att lösa vårdens utmaningar tillsammans. Sverige är ett viktigt land för Novo Nordisk. Här jobbar vi med forskning och bedriver kliniska läkemedelsprövningar tillsammans med världsledande forskare inom olika terapiområden. Sverige är ett bra land att göra kliniska studier i eftersom vi har avancerad sjukvård, många specialister och en stark grund som behövs för att utveckla framtidens läkemedel, berättar Sofia Gerward som är Head of Medical Affairs på Novo Nordisk.

Starkare tillsammans
Samverkan har vuxit sig starkare genom åren allteftersom de olika parterna har insett värdet av att jobba tillsammans enligt Sofia Gerward.
– Den öppenhet som finns bland läkare i Sverige för att vara med i kliniska prövningar är väldigt viktig för oss som företag. För att det ska kännas som en del av läkarens ordinarie arbete, är det angeläget att deltagandet är sanktionerat av ledningen. Det är viktigt för Sverige att ha en stark Life Science-miljö och det lyckas vi bara med om alla parter förstår vikten av samverkan, säger hon.
Den internationella konkurrensen om kliniska prövningar är stor. Ett lands attraktionskraft påverkas av flera faktorer som bland annat kostnader och patientunderlag. Sverige är ett av de dyraste länderna men har också styrkor.
– Sverige har en unik möjlighet att ta ledningen globalt när det gäller virtuella kliniska studier då vi är så pass digitaliserade. Landet har även vältäckande register som möjliggör registerbaserade studier. Ett exempel är Nationella Diabetesregistret som ger underlag för förbättrad kvalitet i vården, fortsätter Sofia Gerward.
Sverige har kommit långt inom diabetesbehandling, vilket är det område som var startskottet för företaget för nästan 100 år sedan.
– Vi försöker hela tiden flytta utvecklingen och ge patienterna en bättre behandling som innebär färre komplikationer. I snart 100 år har vi utvecklat insulin som blir mer och mer effektivt, är lättare att ta och ger färre biverkningar. I framtiden hoppas vi kunna ersätta insulininjektioner med en tablett. Ett ännu mer långsiktigt mål är att hitta ett botemedel för typ 1-diabetes, säger David Örsted som är Senior Director, Clinical, Medical and Regulatory.

David Örsted, Senior Director, Clinical, Medical and Regulatory.
David Örsted, Senior Director, Clinical, Medical and Regulatory.

Spännande utvecklingsprojekt
Novo Nordisk har många utvecklingsprojekt inom insulin och GLP-1 samt inom avancerade nya behandlingar som stamceller och hemofili.
– Vi har till exempel lagt ner mycket tid på forskning och utveckling för att hitta en oral beredningsform av semaglutid. Det tar många år att utveckla vissa utmaningar och det gäller att ha tålamod. Samverkan i kliniska prövningar är oerhört viktigt för att vi ska få fram en effektiv behandling, säger Sofia Gerward.

Cities Changing Diabetes
Novo Nordisk arbetar även i förebyggande samarbetsprojekt med till exempel obesitas eller typ 2-diabetes. Cities Changing Diabetes är ett globalt projekt med ett 30-tal deltagande städer, där Malmö representerar Sverige.
– I detta projekt kartlägger vi befolkningen i Malmö avseende riskfaktorer och ser om det går att förebygga insjuknande i typ 2-diabetes. Det är ett samverkansprojekt mellan region, kommun, akademi och näringsliv. Beroende på utfallet i studien kan vi skapa olika förebyggande aktiviteter, berättar David Örsted.
Både Sofia Gerward och David Örsted är läkare i grunden. De talar varmt om möjligheten att via sitt arbete bidra till att fler människor med kroniska sjukdomar kan få bättre livskvalitet. De uppmuntrar hälso- och sjukvården att delta i kliniska läkemedelsprövningar och andra projekt för att bidra till detta viktiga arbete.
– Även om det har hänt otroligt mycket med behandlingen av till exempel typ 2-diabetes, är det fortfarande många patienter som får komplikationer. Det försöker vi lösa genom studier och projekt i samverkan, avslutar David Örsted.

Novo Nordisk

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag som grundades 1923. Vi har ett tydligt mål: att besegra allvarliga kroniska sjukdomar som diabetes, hemofili, tillväxtrubbningar, obesitas och ateroskleros. Vi gör det med banbrytande vetenskapliga genombrott och genom att öka tillgängligheten på våra läkemedel samt genom att arbeta för att förebygga och i slutänden bota de sjukdomar vi behandlar.

Företaget har mer än 45 000 anställda på 80 kontor runt om i världen och våra produkter finns tillgängliga i 169 länder.

novonordisk.se

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"