Typ 2-diabetes

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Publicerad 6 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Mikael Wallerstedt
Maria Eriksson Svensson, överläkare i njurmedicin på Akademiska sjukhuset och professor i njurmedicin vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt
Maria Eriksson Svensson, överläkare i njurmedicin på Akademiska sjukhuset och professor i njurmedicin vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

En av tio svenskar har kronisk njursjukdom, och typ 2-diabetes är en av de vanligaste orsakerna. Pågående forskning kartlägger nu sambanden mellan övervikt, diabetes och njursjukdom samt hur läkemedel tidigt kan förebygga njursjukdom hos personer med typ 2-diabetes.

– Med tiden får en tredjedel av patienter med både typ 1- och typ 2-diabetes någon form av njurpåverkan. Risken för komplikationer i hjärta och kärl ökar också hos dessa personer med kronisk njursjukdom, säger Maria Eriksson Svensson, överläkare i njurmedicin på Akademiska sjukhuset och professor i njurmedicin vid Uppsala universitet.
Hon leder ett forskningsprojekt där man analyserar registerdata för att identifiera förekomsten av kronisk njursjukdom hos individer med diabetes typ 1 och 2, samt hur läkemedel kan förebygga och påverka utveckling av njursjukdom tidigt hos personer med typ 2-diabetes.

”I pågående studier kartlägger vi mekanismerna bakom sambandet mellan övervikt, diabetes och njursjukdom.”

Kartlägger sambandet
– I pågående studier kartlägger vi mekanismerna bakom sambandet mellan övervikt, diabetes och njursjukdom. Det finns redan evidens för att överviktskirurgi minskar risken för njursjukdom på sikt. Vi har även sett att läkemedel som i första hand behandlar övervikt även har njurskyddande effekter. Detta är något som vi vill titta närmare på, säger Maria Eriksson Svensson.
– Hos personer med typ 2-diabetes ser vi att andelen patienter i behov av dialys ökar. Ökningen beror till stor del på att dessa patienter ofta är äldre och ofta även har andra potentiellt njurskadliga diagnoser, som högt blodtryck eller övervikt. Men det beror också på att vi kan erbjuda dialysbehandling till fler, säger Maria Eriksson Svensson.

SMARTEST-studien
På senare år har fler unga vuxna diagnostiserats med typ 2-diabetes. Mycket talar för att de som får typ 2-diabetes i unga år löper större risk för komplikationer på sikt på grund av underliggande riskfaktorer, och för att de lever längre med sin diabetes.
– I den pågående SMARTEST-studien som utgår från Uppsala universitet jämförs en modern SGLT2-hämmare mot typ 2-diabetes med nuvarande standardbehandling metformin. Syftet är att undersöka vilken behandling som minskar risken för diabeteskomplikationer på sikt. Ambitionen är att de kommande forskningsresultaten ska nå ut till primärvårdsläkare och betona vikten av diagnostik och tidig läkemedelsbehandling för att undvika njursjukdom på sikt, säger Maria Eriksson Svensson.


Annons
Annons Boehringer Jardiance VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"