Diabetes typ 1

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Publicerad 7 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Medeon
Helena Elding Larsson, adjungerad professor i pediatrik vid Lunds universitet. Foto: Medeon

Diabetes typ 1 är en livslång och på många sätt krävande autoimmun sjukdom som står för 95 procent av all barndiabetes. Sverige ligger, tillsammans med Finland, i topp när det gäller antalet barn som drabbas av diabetes typ 1. Nu pågår studier där man utvecklar kliniskt användbara metoder för att förutspå, fördröja och i vissa fall förhindra diabetes typ 1 hos barn.

– Jag leder en studie där målet är att utveckla kliniskt användbara metoder som kan förutspå och förhindra utvecklingen av diabetes typ 1 hos barn med förhöjd risk för sjukdomen genom förebyggande behandling med oralt insulin, säger Helena Elding Larsson, adjungerad professor i pediatrik vid Lunds universitet och chef för verksamhetsområde barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus (SUS). Hon leder en forskningsgrupp inom pediatrisk endokrinologi vid LUDC och är ansvarig för flera studier där målsättningen är att förhindra att diabetes typ 1 bryter ut.
Vid diabetes typ 1 har kroppens eget immunförsvar angripit bukspottskörtelns betaceller så de inte längre kan tillverka insulin. Med sin forskning siktar Helena Elding Larsson bland annat på att träna barnets immunförsvar att bättre tolerera kroppens eget insulin och därigenom förhindra att immunförsvaret förstör betacellerna.

”För individen är mycket vunnet i livskvalitet för varje år vi kan fördröja att sjukdomen bryter ut.”

Fördröja diabetes typ 1 hos barn
Även om stora framsteg har gjorts och mycket forskning bedrivs ser Helena Elding Larsson ett fortsatt behov av screeningstudier vid låg ålder och senare i livet, men även interventionsstudier där forskare ges möjlighet att följa barn med genetisk predisposition för sjukdomen under en längre period.
– Relativt nyligen beviljades ett läkemedel som kan fördröja utvecklingen av diabetes typ 1 hos barn och vuxna med flera autoantikroppar, som ett förstadium till sjukdomen, FDA-godkännande. Läkemedlet kan fördröja insjuknandet med ett till två år och kan bana väg för fler behandlingar för denna patientgrupp, säger Helena Elding Larsson.

Tidskrävande interventionsstudier
– En utmaning är att sådana interventionsstudier ofta är tids- och kostnadskrävande eftersom man behöver följa barnen i flera års tid. För att kunna identifiera fler barn som har autoantikroppar krävs mer screening från tidig ålder. Vi kommer nog inte att kunna förhindra diabetes typ 1 helt och hållet, men på sikt är jag övertygad om att vi kan förebygga eller fördröja sjukdomen hos individer med autoantikroppar. För individen är mycket vunnet i livskvalitet för varje år vi kan fördröja att sjukdomen bryter ut, säger Helena Elding Larsson.


Annons
Annons Roche VABYSMO VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"