Diabetes typ 2

Samband mellan diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar

Publicerad 7 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Kennet Ruona
Andreas Edsfeldt, forskare och docent vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

Kardiovaskulära komplikationer är vanligare bland människor som lider av diabetes typ 2. Många patienter med exempelvis hjärtinfarkt visar sig ha en underliggande odiagnostiserad diabetes typ 2 som upptäcks först när de söker vård för sina kardiologiska besvär. Pågående forskning kartlägger faktorerna som gör diabetes typ 2 till en riskfaktor för sjukdomar kopplade till åderförkalkning.

– Utgångspunkten för min forskning är att den höga risken för sjukdomar kopplade till åderförkalkning bland patienter med diabetes typ 2 orsakas av en nedsatt förmåga att reparera skador i kärlväggen. I det forskningsprojekt som jag leder studerar vi åderförkalkningsplack för att finna biologiska skillnader i kärlväggen hos patienter med diabetes typ 2. Målsättningen med studien är att identifiera processer i kärlväggen som kan behandlas med hjälp av nya läkemedel och därmed förebygga vanligt förekommande komplikationer vid åderförkalkning, säger Andreas Edsfeldt, forskare och docent vid Lunds universitet och läkare vid sektion hjärtsjukvård på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
I ett av projekten har Andreas Edsfeldt och hans kollegor identifierat att en brist på specifika proteiner kan ha stor betydelse i vävnadsreparationen vid diabetes. Genom att kartlägga de biologiska mekanismerna bakom sambandet mellan diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar kan vi hitta nya terapeutiska mål och förhoppningsvis minska antalet patienter som drabbas av stroke, hjärtinfarkt och i förlängningen även hjärtsvikt.

”Målsättningen med studien är att identifiera processer i kärlväggen som kan behandlas med hjälp av nya läkemedel.”

Fortsatta studier viktiga
Genom att minska risken för komplikationer hos individer med diabetes typ 2 kan livskvaliteten påverkas i positiv riktning för många människor i hela världen.
– Svensk sjukvård är bra på att screena och genomföra sockerbelastningstester på patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Det gör att vi i många fall kan identifiera begynnande diabetes och tidigare odiagnostiserad diabetes. Men det är viktigt att även fortsättningsvis bedriva såväl storskaliga som mindre studier som kartlägger sambanden mellan dessa folksjukdomar för att preventivt kunna förebygga komplikationer, inte minst i takt med att nya läkemedelsgrupper introduceras och kan användas i allt större utsträckning, säger Andreas Edsfeldt.


Annons
Annons Orion Bufomix Easyhaler VT24

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"