Tag: Cell/Genterapi

Foto: Shutterstock

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Lymfom

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Genom att programmera patientens egna celler till att bli målsökande kan CAR-T-behandling bland annat tillämpas på lymfompatienter.

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Foto: Skånes universitetssjukhus

Intensiv utveckling av CAR-T-cellterapi

CAR-T-cellterapi

Intensiv utveckling av CAR-T-cellterapi

En intensiv utveckling pågår, bland annat med målsättningen att kunna tillämpa behandlingen på fler patientkategorier.

Intensiv utveckling av CAR-T-cellterapi

Banbrytande genterapi räddar liv på barn med MLD

Metakromatisk leukodystrofi

Banbrytande genterapi räddar liv på barn med MLD

Sedan drygt två år tillbaka kan barn med MLD behandlas med en banbrytande stamcellsbaserad genterapi.

Banbrytande genterapi räddar liv på barn med MLD

Kan ge ökad livskvalitet

Ögonsjukdomar

Kan ge ökad livskvalitet

Med hjälp av genterapi och anti-VEGF-behandling kan patienter som ofta drabbas av kraftigt nedsatt syn uppnå en förbättrad livskvalitet.

Kan ge ökad livskvalitet

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

Genterapi

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

För många MLD-patienter har sjukvården hittills inte kunnat erbjuda några verksamma behandlingsalternativ.

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

Foto: Shutterstock

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Individualiserad cancerbehandling

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Sverige ligger i framkant i forskning om CAR-T-cellsbehandling, en ny form av individualiserad cancerterapi.

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Foto: Shutterstock

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys är ett test som gör det möjligt att få fram information om en patients tumör som sedan kan användas för att skräddarsy en behandling.

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Foto: Shutterstock

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Prostatacancer

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män, men också ett terapiområde där intensiv forskning bedrivs.

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Foto: Shutterstock

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

Cystisk fibros

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

I Sverige finns cirka 750 personer med diagnosen cystisk fibros. Nya behandlingsmetoder kan innebära ett paradigmskifte i vården av dessa.

Nytt hopp för personer med cystisk fibros

Foto: Ulf Sirborn

Ny kandidat kan förebygga levertransplantation

Akuta porfyrier

Ny kandidat kan förebygga levertransplantation

För akuta porfyrier var levertransplantation tidigare den enda effektiva behandlingen för de svårast sjuka patienterna.

Ny kandidat kan förebygga levertransplantation

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"