Tag: Onkologi

Foto: Bosse Haglund/Fotomedia SÄS

Nya behandlingar förbättrar prognosen för myelompatienter

Myelom

Nya behandlingar förbättrar prognosen för myelompatienter

Med fler behandlingsalternativ kan allt fler individer med myelom leva längre liv med färre symtom.

Nya behandlingar förbättrar prognosen för myelompatienter

Foto: Ingemar Hultquist

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

Skräddarsydda cancerbehandlingar

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

ADC är en ny generation biologiska läkemedel som kombinerar precisionen hos antikroppar med de cytotoxiska effekterna av kemoterapi.

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

Foto: Gonzalo Irigoyen

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Icke småcellig lungcancer

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Det har skett stora framsteg inom behandling av icke småcellig lungcancer de senaste åren.

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Presentation
Foto: Fredrik Hjerling
Karolinska Institutet

Prediktion av hjärnmetastasering vid lungcancer

Exosomer och lungcancer

Prediktion av hjärnmetastasering vid lungcancer

Tumörer utsöndrar nanopartiklar (exosomer som innehåller tumörgener och tumörproteiner) som kan fångas ur blodet.

Prediktion av hjärnmetastasering vid lungcancer

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Symtom, behandling och prognos varierar kraftigt mellan de olika formerna av gynekologisk cancer.

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Foto: Shutterstock

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys är ett test som gör det möjligt att få fram information om en patients tumör som sedan kan användas för att skräddarsy en behandling.

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Foto: Shutterstock

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Lungcancer

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Läkemedelsutvecklingen på lungcancerområdet har de senaste åren genomgått en snabb utveckling.

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Foto: Shutterstock

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Prostatacancer

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män, men också ett terapiområde där intensiv forskning bedrivs.

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Foto: Håkan Flank

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, och varje år får närmare 8000 kvinnor i Sverige diagnosen.

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Foto: Shutterstock

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Individualiserad cancerbehandling

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Sverige ligger i framkant i forskning om CAR-T-cellsbehandling, en ny form av individualiserad cancerterapi.

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"