Tag: Onkologi

Foto: Håkan Flank

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, och varje år får närmare 8000 kvinnor i Sverige diagnosen.

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Foto: Shutterstock

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Individualiserad cancerbehandling

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Sverige ligger i framkant i forskning om CAR-T-cellsbehandling, en ny form av individualiserad cancerterapi.

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Symtom, behandling och prognos varierar kraftigt mellan de olika formerna av gynekologisk cancer.

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Foto: Shutterstock

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys är ett test som gör det möjligt att få fram information om en patients tumör som sedan kan användas för att skräddarsy en behandling.

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Foto: Shutterstock

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Lungcancer

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Läkemedelsutvecklingen på lungcancerområdet har de senaste åren genomgått en snabb utveckling.

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Foto: Shutterstock

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Prostatacancer

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män, men också ett terapiområde där intensiv forskning bedrivs.

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Foto: Håkan Flank

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och behovet av målinriktad, skräddarsydd och effektiv behandling är stort.

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Foto: Håkan Flank

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Leukemi

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Behandlingsutvecklingen inom KLL rör sig från konventionell kemoimmunoterapi mot precisionsbehandling med smarta molekyler.

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Foto: Stefan Zimmerman

Framtidens diagnostik för prostatacancer

Årets cancerforskare

Framtidens diagnostik för prostatacancer

Kan bidra till att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium.

Framtidens diagnostik för prostatacancer

Behandlingsframsteg ökar patienters överlevnad

Njurcancer

Behandlingsframsteg ökar patienters överlevnad

Stora framsteg inom njurcancer som inneburit avsevärt förbättrade behandlingsmöjligheter.

Behandlingsframsteg ökar patienters överlevnad

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"