Kategori: Artikel

Foto: Jeanette Hägglund

Läkemedelsbrist och beredskap på agendan 2024

Läkemedelsverket

Läkemedelsbrist och beredskap på agendan 2024

Läkemedelsverkets främsta fokusfråga under 2024 är att säkra läkemedelstillgången genom att förebygga och hantera läkemedelsbrist.

Läkemedelsbrist och beredskap på agendan 2024

Foto: Mikael Wallerstedt

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Pågående forskning kartlägger hur läkemedel tidigt kan förebygga njursjukdom hos personer med typ 2-diabetes.

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Foto: Shutterstock

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Lymfom

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Genom att programmera patientens egna celler till att bli målsökande kan CAR-T-behandling bland annat tillämpas på lymfompatienter.

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Foto: Skånes universitetssjukhus

Intensiv utveckling av CAR-T-cellterapi

CAR-T-cellterapi

Intensiv utveckling av CAR-T-cellterapi

En intensiv utveckling pågår, bland annat med målsättningen att kunna tillämpa behandlingen på fler patientkategorier.

Intensiv utveckling av CAR-T-cellterapi

Foto: Gustav Mårtensson

Nya behandlingar kan förebygga RSV-infektion

RS-virus

Nya behandlingar kan förebygga RSV-infektion

De senaste två åren har två nya lovande förebyggande läkemedel mot RS-virus utvecklats.

Nya behandlingar kan förebygga RSV-infektion

Foto: Jenny Öhman/Nordic Life Science

Innovativ teknologi accelererar läkemedelsutveckling

Läkemedelsföretagen

Innovativ teknologi accelererar läkemedelsutveckling

Innovativa teknologiplattformar kan accelerera utvecklingen av nya diagnosmetoder, mediciner och vacciner.

Innovativ teknologi accelererar läkemedelsutveckling

Foto: Eva Garmendia

Svensk läkemedelsutveckling står sig starkt globalt

Life science

Svensk läkemedelsutveckling står sig starkt globalt

Den svenska läkemedelsbolagssektorn består av många små bolag med tydlig förankring i akademisk forskning.

Svensk läkemedelsutveckling står sig starkt globalt

Foto: Johanna Hanno/S:t Eriks ögonsjukhus

Viktiga behandlingsframsteg mot AMD

AMD

Viktiga behandlingsframsteg mot AMD

AMD drabbar det centrala seendet men viktiga framsteg har gjorts i behandlingen av såväl våt som torr åldersrelaterad makuladegeneration.

Viktiga behandlingsframsteg mot AMD

Foto: Sebastian Szulfer

Fler kan opereras vid lungcancer

Lungcancer

Fler kan opereras vid lungcancer

Endast en mindre andel av all lungcancer lämpar sig för kirurgi. Men med nya behandlingsmetoder kan allt fler patienter opereras.

Fler kan opereras vid lungcancer

God prognos för HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer

God prognos för HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer har idag vanligtvis en mycket god prognos och även typer som tidigare haft ett sämre utfall kan nu ofta behandlas framgångsrikt.

God prognos för HER2-positiv bröstcancer

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"