Artikel

2022-02-08

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och behovet av målinriktad, skräddarsydd och effektiv behandling är stort.

2022-02-08

Forskning gynnas av hälsodata

Hälsodata utgör en otroligt viktig källa till ny kunskap som för läkemedelsutvecklingen framåt.

2022-02-08

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Behandlingsutvecklingen inom KLL rör sig från konventionell kemoimmunoterapi mot precisionsbehandling med smarta molekyler.

2022-02-08

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Anpassad behandling till varje enskild individs unika diagnos och genetiska förutsättningar.

2022-02-08

Intensiv forskning mot bröstcancer

Under 2022 väntas fler läkemedel riktade mot de mer aggressiva formerna av bröstcancer.

2022-02-08

Riktade behandlingar mot svår astma

För människor med svår astma skedde ett stort genombrott 2016, då nya biologiska läkemedel introducerades.

2022-02-08

Biologiska läkemedel förbättrar livskvaliteten

En ny generation biologiska läkemedel har medfört en avsevärt förbättrad livskvalitet, inte minst för patienter med svår astma.

2022-02-08

Fantastisk utveckling inom ögonsjukvård

Smarta mätverktyg ökar patienternas delaktighet och genterapier förändrar livet för patienter som tidigare var dömda att bli blinda.

2022-02-08

AI accelererar läkemedelsutvecklingen

AI ökar precisionen och sannolikheten att utveckla preparat som gör skillnad för patienter.

2022-02-08

Banbrytande FoU för migränpatienter

Internationellt pågår nu forskning och utveckling av nya behandlingsalternativ som kan förbättra livskvaliteten för migränpatienter.