Kategori: Artikel

Foto: Foto: Shutterstock

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

DNA-analys

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

Analys av hela arvsmassan har gett stora möjligheter, eftersom det går att ta reda på den genetiska orsaken till många sällsynta diagnoser med ett enda test.

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

Kan ge ökad livskvalitet

Ögonsjukdomar

Kan ge ökad livskvalitet

Med hjälp av genterapi och anti-VEGF-behandling kan patienter som ofta drabbas av kraftigt nedsatt syn uppnå en förbättrad livskvalitet.

Kan ge ökad livskvalitet

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

Genterapi

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

För många MLD-patienter har sjukvården hittills inte kunnat erbjuda några verksamma behandlingsalternativ.

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

Foto: Foto: Johan Marklund

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Vaccinutveckling

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Pandemin har förhoppningsvis bidragit till att öka människors förståelse för att vaccin faktiskt räddar liv.

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Eskalerande brist kräver nationell strategi

Läkemedelsbrist

Eskalerande brist kräver nationell strategi

På senare tid har läkemedelsbrist och restnoterade läkemedel blivit allt vanligare på landets apotek.

Eskalerande brist kräver nationell strategi

Foto: Shutterstock

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

Astma

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

De drygt 5 procent med svår astma behöver en omfattande medicinering med bland annat kortisontabletter. Men sedan ett par år tillbaka finns biologiska läkemedel som för många patienter förbättrat livskvaliteten markant.

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

Foto: Shutterstock

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Hjärtsvikt

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Pågående läkemedelsutveckling kan minska mortaliteten för de svårast sjuka.

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Foto: Elin Abelson

AI hjälper bröst­cancerpatienter

Artificiell intelligens

AI hjälper bröst­cancerpatienter

I ett aktuellt EU-finansierat projekt undersöker Antonios Valachis möjligheten att applicera AI för att ge bröstcancerpatienter bättre uppföljning.

AI hjälper bröst­cancerpatienter

Foto: Shutterstock

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Individualiserad cancerbehandling

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Sverige ligger i framkant i forskning om CAR-T-cellsbehandling, en ny form av individualiserad cancerterapi.

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Foto: Medeon

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Diabetes typ 1

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Sverige ligger, tillsammans med Finland, i topp när det gäller antalet barn som drabbas av diabetes typ 1.

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"