Kategori: Artikel

Foto: Foto: Shutterstock

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

DNA-analys

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

Analys av hela arvsmassan har gett stora möjligheter, eftersom det går att ta reda på den genetiska orsaken till många sällsynta diagnoser med ett enda test.

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

Kan ge ökad livskvalitet

Ögonsjukdomar

Kan ge ökad livskvalitet

Med hjälp av genterapi och anti-VEGF-behandling kan patienter som ofta drabbas av kraftigt nedsatt syn uppnå en förbättrad livskvalitet.

Kan ge ökad livskvalitet

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

Genterapi

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

För många MLD-patienter har sjukvården hittills inte kunnat erbjuda några verksamma behandlingsalternativ.

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

Foto: Foto: Johan Marklund

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Vaccinutveckling

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Pandemin har förhoppningsvis bidragit till att öka människors förståelse för att vaccin faktiskt räddar liv.

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Eskalerande brist kräver nationell strategi

Läkemedelsbrist

Eskalerande brist kräver nationell strategi

På senare tid har läkemedelsbrist och restnoterade läkemedel blivit allt vanligare på landets apotek.

Eskalerande brist kräver nationell strategi

Foto: Shutterstock

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

Astma

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

De drygt 5 procent med svår astma behöver en omfattande medicinering med bland annat kortisontabletter. Men sedan ett par år tillbaka finns biologiska läkemedel som för många patienter förbättrat livskvaliteten markant.

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

Foto: Shutterstock

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Hjärtsvikt

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Pågående läkemedelsutveckling kan minska mortaliteten för de svårast sjuka.

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Foto: Lena Beck

EU-ordförandeskap kan stärka Sverige inom Life Science

Läkemedelsföretagen

EU-ordförandeskap kan stärka Sverige inom Life Science

2022 var ett händelserikt år i Life Science-sektorn, med intensiv läkemedelsutveckling på flera fronter.

EU-ordförandeskap kan stärka Sverige inom Life Science

Foto: Shutterstock

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Lungcancer

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Läkemedelsutvecklingen på lungcancerområdet har de senaste åren genomgått en snabb utveckling.

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Foto: Shutterstock

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Prostatacancer

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män, men också ett terapiområde där intensiv forskning bedrivs.

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"