Presentation

2022-02-08

Med behovet som drivkraft

Här är fokusområdet cancer och utveckling av målstyrda behandlingar.

2022-02-08

GSK satsar på kliniska prövningar i Sverige

Målsättningen är att påbörja ännu fler kliniska studier i Sverige.

2022-02-08

Ny medicin mot försämrad hjärtsvikt

Läkemedel som minskar risken för återinläggning och kardiovaskulär död.

2022-02-08

RNAi-teknologi ger innovativa, nya läkemedel

Läkemedel med potential att förändra livet för människor med sjukdomar som hittills saknat effektiv behandling.

2021-02-24

Stor risk för stroke vid okänt förmaksflimmer

Ingen ska behöva få kännedom om sitt förmaksflimmer genom en stroke.

2021-02-24

Gilead en ledare inom cellbaserad cancerbehandling

Idag är företaget en ledare inom forskning och utveckling av cellbaserad cancerbehandling

2021-02-24

Janssen vill få fler kliniska prövningar till Sverige

Siktet är inställt på att få ännu fler kliniska prövningar till Sverige.

2021-02-24

Vetenskapen bakom precisionsmedicin finns

Nu måste precisionsmedicin implementeras på ett jämlikt sätt i Sverige.

2021-02-24

Stark utveckling inom dermatologi

Världens ledande läkemedelsbolag inom dermatologi.

2021-02-24

Drygt hälften av astmapatienterna okontrollerade

Vi har ett fortsatt starkt fokus på andningsvägar och lungsjukdomar.