Tag: Biologiska läkemedel

Foto: Agata Garpenlind

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Svår astma

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Cirka 10 procent av befolkningen är diagnostiserad med astma, en heterogen folksjukdom bestående av flera subgrupper.

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Foto: Shutterstock

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

KOL

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

Tidigare betraktades KOL som en diagnos, men på senare år har medvetenhet om att KOL i själva verket är ett paraplybegrepp för flera olika diagnoser ökat.

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

Foto: Shutterstock

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

Astma

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

De drygt 5 procent med svår astma behöver en omfattande medicinering med bland annat kortisontabletter. Men sedan ett par år tillbaka finns biologiska läkemedel som för många patienter förbättrat livskvaliteten markant.

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

Foto: Martin Stenmark / KI

Covid-vaccinet togs fram rekordsnabbt

Vaccin

Covid-vaccinet togs fram rekordsnabbt

Den snabba framtagningen av vaccin mot covid-19 bottnar i erfarenheter från tidigare forskning, teknikutveckling och gränsöverskridande samverkan.

Covid-vaccinet togs fram rekordsnabbt

Riktade behandlingar mot svår astma

Svår astma

Riktade behandlingar mot svår astma

För människor med svår astma skedde ett stort genombrott 2016, då nya biologiska läkemedel introducerades.

Riktade behandlingar mot svår astma

Foto: Kennet Ruona

Biologiska läkemedel förbättrar livskvaliteten

Astma & KOL

Biologiska läkemedel förbättrar livskvaliteten

En ny generation biologiska läkemedel har medfört en avsevärt förbättrad livskvalitet, inte minst för patienter med svår astma.

Biologiska läkemedel förbättrar livskvaliteten

Går mot biologiska och målinriktade läkemedel

Hudsjukdomar

Går mot biologiska och målinriktade läkemedel

Läkemedels­utvecklingen inom dermatologi går mot dyrare och mer avancera­de preparat.

Går mot biologiska och målinriktade läkemedel

Presentation

Utökade samarbeten för innovativa cancerbehandlingar

Innovativa cancerbehandlingar

Utökade samarbeten för innovativa cancerbehandlingar

Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknik.

Utökade samarbeten för innovativa cancerbehandlingar

Biologiska läkemedel gör stora framsteg

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel gör stora framsteg

Biologiska läkemedlen har gjort en enorm skillnad för patienterna

Biologiska läkemedel gör stora framsteg

Enorma framsteg för behandling och diagnos

Läkemedelsutveckling

Enorma framsteg för behandling och diagnos

Sjukvården har nu tillgång till helt nya metoder för att diagnostisera och behandla även kroniska och komplexa sjukdomstillstånd.

Enorma framsteg för behandling och diagnos

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"