Tag: Cancer

Foto: Gonzalo Irigoyen

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Icke småcellig lungcancer

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Det har skett stora framsteg inom behandling av icke småcellig lungcancer de senaste åren.

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Foto: Shutterstock

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Lungcancer

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Läkemedelsutvecklingen på lungcancerområdet har de senaste åren genomgått en snabb utveckling.

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Foto: Shutterstock

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Prostatacancer

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män, men också ett terapiområde där intensiv forskning bedrivs.

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Foto: Håkan Flank

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, och varje år får närmare 8000 kvinnor i Sverige diagnosen.

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Foto: Elin Abelson

AI hjälper bröst­cancerpatienter

Artificiell intelligens

AI hjälper bröst­cancerpatienter

I ett aktuellt EU-finansierat projekt undersöker Antonios Valachis möjligheten att applicera AI för att ge bröstcancerpatienter bättre uppföljning.

AI hjälper bröst­cancerpatienter

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Symtom, behandling och prognos varierar kraftigt mellan de olika formerna av gynekologisk cancer.

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Foto: Shutterstock

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys är ett test som gör det möjligt att få fram information om en patients tumör som sedan kan användas för att skräddarsy en behandling.

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Presentation

Med behovet som drivkraft

Seagen

Med behovet som drivkraft

Här är fokusområdet cancer och utveckling av målstyrda behandlingar.

Med behovet som drivkraft

Pandemin försenar cancerdiagnoser

Cancervård

Pandemin försenar cancerdiagnoser

Färre söker vård för symtom på cancer nu under pandemin.

Pandemin försenar cancerdiagnoser

Foto: Karolinska universitetssjukhuset

Framtidens cell- och genterapi är preventiv

Cell- och genterapi

Framtidens cell- och genterapi är preventiv

Korrigering av genetiska fel i preventivt syfte.

Framtidens cell- och genterapi är preventiv

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"