Presentation
Foto: Johan Marklund

Janssen vill få fler kliniska prövningar till Sverige

Janssen

Janssen vill få fler kliniska prövningar till Sverige

Siktet är inställt på att få ännu fler kliniska prövningar till Sverige.

Janssen vill få fler kliniska prövningar till Sverige

Presentation

Vetenskapen bakom precisionsmedicin finns

Precisionsmedicin

Vetenskapen bakom precisionsmedicin finns

Nu måste precisionsmedicin implementeras på ett jämlikt sätt i Sverige.

Vetenskapen bakom precisionsmedicin finns

Presentation

Stark utveckling inom dermatologi

Dermatologi

Stark utveckling inom dermatologi

Världens ledande läkemedelsbolag inom dermatologi.

Stark utveckling inom dermatologi

Presentation
Foto: Johan Marklund

Drygt hälften av astmapatienterna okontrollerade

Astma

Drygt hälften av astmapatienterna okontrollerade

Vi har ett fortsatt starkt fokus på andningsvägar och lungsjukdomar.

Drygt hälften av astmapatienterna okontrollerade

Presentation

Förnyad kombinationsbehandling av mCRC

Kolorektalcancer

Förnyad kombinationsbehandling av mCRC

Läkemedelskandidaten arfolitixorin är avsedd att förbättra 5-FU-kombinationsbehandlingen av metastaserad kolorektalcancer (mCRC) genom en ökad tumörcellsdöd.

Förnyad kombinationsbehandling av mCRC

Presentation
Foto: Johan Marklund

Incyte satsar på kliniska prövningar i Norden

Kliniska prövningar

Incyte satsar på kliniska prövningar i Norden

Vi har startat en egen organisation för kliniska prövningar.

Incyte satsar på kliniska prövningar i Norden

Presentation
Foto: Enstudio Photography & Film

Samverkan för framtidens vård

Kroniska sjukdomar

Samverkan för framtidens vård

Vi utvecklar behandlingar som leder till ett bättre liv för människor med kroniska sjukdomar.

Samverkan för framtidens vård

Presentation
Foto: Jan Nordén

Läkemedelskandidat med nytt sätt att förhindra spridd cancer

Immunonkologi

Läkemedelskandidat med nytt sätt att förhindra spridd cancer

Målet är att ta fram ett läkemedel som slår ut metastatiska celler och förhindrar att cancer sprider sig.

Läkemedelskandidat med nytt sätt att förhindra spridd cancer

Presentation
Foto: Johan Marklund

Personligt patientfokus på Ipsen

Ipsen

Personligt patientfokus på Ipsen

Vårt mål är att snabbt hitta innovativa lösningar som gör verklig nytta för patienten.

Personligt patientfokus på Ipsen

Presentation

Utökade samarbeten för innovativa cancerbehandlingar

Innovativa cancerbehandlingar

Utökade samarbeten för innovativa cancerbehandlingar

Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknik.

Utökade samarbeten för innovativa cancerbehandlingar

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"