Tag: Diabetes

Foto: Mikael Wallerstedt

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Pågående forskning kartlägger hur läkemedel tidigt kan förebygga njursjukdom hos personer med typ 2-diabetes.

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Foto: Linda Harradine

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Typ 2-diabetes

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Forskning visar att personcentrerad vård och ett klokare val av glukossänkande läkemedel kan minska risken att dö för patienter med både typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Foto: Shutterstock

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Diabetes

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Intensiv forskning och utveckling har på senare år resulterat i flera nya behandlingsalternativ för såväl typ 1- som typ 2-diabetes.

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Foto: Medeon

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Diabetes typ 1

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Sverige ligger, tillsammans med Finland, i topp när det gäller antalet barn som drabbas av diabetes typ 1.

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Foto: Kennet Ruona

Samband mellan diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar

Diabetes typ 2

Samband mellan diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar

Pågående forskning kartlägger faktorerna som gör diabetes typ 2 till en riskfaktor för sjukdomar kopplade till åderförkalkning.

Samband mellan diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar

Nya verktyg och behandlingar inom diabetes

Diabetes

Nya verktyg och behandlingar inom diabetes

En rad nya läkemedel och verktyg som underlättar den dagliga egenvården.

Nya verktyg och behandlingar inom diabetes

ATMP – paradigmskifte för läkemedelsbehandling

ATMP

ATMP – paradigmskifte för läkemedelsbehandling

Ett av de absolut mest revolutionerande utvecklingsområdena.

ATMP – paradigmskifte för läkemedelsbehandling

Framsteg inom diabetesbehandling

Diabetes

Framsteg inom diabetesbehandling

Vi kommer att få se fler nya diabetesläkemedel de kommande åren.

Framsteg inom diabetesbehandling

Annons

Forxiga® (dapagliflozin)

Forxiga® (dapagliflozin)

Forxiga® (dapagliflozin)

Forxiga® (dapagliflozin)

Forxiga® (dapagliflozin)

Presentation
Foto: Enstudio Photography & Film

Samverkan för framtidens vård

Kroniska sjukdomar

Samverkan för framtidens vård

Vi utvecklar behandlingar som leder till ett bättre liv för människor med kroniska sjukdomar.

Samverkan för framtidens vård

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"