Foto: Ioanna Markaki

Bättre diagnostik och behandling mot bröstcancer

Bröstcancer

Bättre diagnostik och behandling mot bröstcancer

De precisionsmedicinska framstegen i diagnostiken och behandlingen av bröstcancer skapar förutsättningar för en intensiv precisionsmedicinsk utveckling.

Bättre diagnostik och behandling mot bröstcancer

Foto: Linda Harradine

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Typ 2-diabetes

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Forskning visar att personcentrerad vård och ett klokare val av glukossänkande läkemedel kan minska risken att dö för patienter med både typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Foto: Gunilla Lundström

Framsteg för precisionsmedicin

Precisionsmedicin

Framsteg för precisionsmedicin

Sveriges har goda förutsättningar att bli ledande inom precisionsmedicin. Sedan 2020 har medvetenheten om precisionsmedicin utvecklats positivt.

Framsteg för precisionsmedicin

Foto: Agata Garpenlind

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Svår astma

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Cirka 10 procent av befolkningen är diagnostiserad med astma, en heterogen folksjukdom bestående av flera subgrupper.

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Foto: Marcus Gustafsson

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

KOL

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

Behovet av att diagnostisera och behandla fler KOL-patienter tidigt är stort.

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

Foto: Shutterstock

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

KOL

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

Tidigare betraktades KOL som en diagnos, men på senare år har medvetenhet om att KOL i själva verket är ett paraplybegrepp för flera olika diagnoser ökat.

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

Foto: Mikael Wallerstedt

Jämlik diagnos med organiserad prostatacancertestning

Prostatacancer

Jämlik diagnos med organiserad prostatacancertestning

Den diagnostiska förbättringspotentialen inom prostatacancer är stor.

Jämlik diagnos med organiserad prostatacancertestning

Foto: Stefan Zimmerman

Genanalys ökar överlevnaden vid spridd prostatacancer

Prostatacancer

Genanalys ökar överlevnaden vid spridd prostatacancer

Förbättrad diagnostisering och behandling har förlängt överlevnaden för patienter med spridd prostatacancer.

Genanalys ökar överlevnaden vid spridd prostatacancer

Foto: Shutterstock

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Diabetes

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Intensiv forskning och utveckling har på senare år resulterat i flera nya behandlingsalternativ för såväl typ 1- som typ 2-diabetes.

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Foto: Shutterstock

CAR-T och bispecifika antikroppar för myelompatienter

Myelom

CAR-T och bispecifika antikroppar för myelompatienter

Medianöverlevanden för patienter som diagnostiseras med den kroniska blodcancersjukdomen myelom har förbättrats markant på senare år.

CAR-T och bispecifika antikroppar för myelompatienter

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"