Foto: Karolinska universitetssjukhuset

Framtidens cell- och genterapi är preventiv

Cell- och genterapi

Framtidens cell- och genterapi är preventiv

Korrigering av genetiska fel i preventivt syfte.

Framtidens cell- och genterapi är preventiv

Enorma framsteg för behandling och diagnos

Läkemedelsutveckling

Enorma framsteg för behandling och diagnos

Sjukvården har nu tillgång till helt nya metoder för att diagnostisera och behandla även kroniska och komplexa sjukdomstillstånd.

Enorma framsteg för behandling och diagnos

Foto: Sebastian Szulfer

Ljusare prognos för lungcancer

Lungcancer

Ljusare prognos för lungcancer

Nya behandlingsmetoder ger nytt hopp åt många av patienterna.

Ljusare prognos för lungcancer

Foto: Gugge Zelander

Behandlingar mot prostatacancer går stadigt framåt

Prostatacancer

Behandlingar mot prostatacancer går stadigt framåt

Allt bättre behandlingsresultat och färre oönskade bieffekter.

Behandlingar mot prostatacancer går stadigt framåt

CAR-T kan behandla obotlig cancer

CAR-T-behandling

CAR-T kan behandla obotlig cancer

Avancerad immunterapi som har revolutionerat cancervård­en.

CAR-T kan behandla obotlig cancer

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"