Foto: Foto: Johan Marklund

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Vaccinutveckling

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Pandemin har förhoppningsvis bidragit till att öka människors förståelse för att vaccin faktiskt räddar liv.

Utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar och RS

Presentation

NK-celler lovande i cancerbehandling

Immunterapi

NK-celler lovande i cancerbehandling

Ger hopp om att bekämpa svåra cancersjukdomar där det idag saknas effektiv behandling.

NK-celler lovande i cancerbehandling

Foto: Shutterstock

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Prostatacancer

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män, men också ett terapiområde där intensiv forskning bedrivs.

Ny diagnostik och behandling mot prostatacancer

Foto: Håkan Flank

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, och varje år får närmare 8000 kvinnor i Sverige diagnosen.

Studie kan ge ny behandling av HER2-positiv bröstcancer

Foto: Lena Beck

EU-ordförandeskap kan stärka Sverige inom Life Science

Läkemedelsföretagen

EU-ordförandeskap kan stärka Sverige inom Life Science

2022 var ett händelserikt år i Life Science-sektorn, med intensiv läkemedelsutveckling på flera fronter.

EU-ordförandeskap kan stärka Sverige inom Life Science

Foto: Shutterstock

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Lungcancer

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Läkemedelsutvecklingen på lungcancerområdet har de senaste åren genomgått en snabb utveckling.

Diagnostik förbättrar lungcancerpatienters prognos

Foto: Medeon

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Diabetes typ 1

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Sverige ligger, tillsammans med Finland, i topp när det gäller antalet barn som drabbas av diabetes typ 1.

Forskning kan förebygga diabetes typ 1 hos barn

Foto: Shutterstock

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Individualiserad cancerbehandling

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Sverige ligger i framkant i forskning om CAR-T-cellsbehandling, en ny form av individualiserad cancerterapi.

Samverkan krävs för implemen­tering av CAR-T-behandlingar

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Symtom, behandling och prognos varierar kraftigt mellan de olika formerna av gynekologisk cancer.

Nya behandlingar av gynekologisk cancer

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

Genterapi

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

För många MLD-patienter har sjukvården hittills inte kunnat erbjuda några verksamma behandlingsalternativ.

Stamcellsbaserad genterapi – genombrott för MLD-patienter

Foto: Shutterstock

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

Astma

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

De drygt 5 procent med svår astma behöver en omfattande medicinering med bland annat kortisontabletter. Men sedan ett par år tillbaka finns biologiska läkemedel som för många patienter förbättrat livskvaliteten markant.

Biologiska läkemedel mot svår astma revolutionerar

Foto: Shutterstock

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Genexpressionsanalys är ett test som gör det möjligt att få fram information om en patients tumör som sedan kan användas för att skräddarsy en behandling.

Verktyg vid behandlingsbeslut av bröstcancer

Eskalerande brist kräver nationell strategi

Läkemedelsbrist

Eskalerande brist kräver nationell strategi

På senare tid har läkemedelsbrist och restnoterade läkemedel blivit allt vanligare på landets apotek.

Eskalerande brist kräver nationell strategi

Foto: Foto: Shutterstock

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

DNA-analys

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

Analys av hela arvsmassan har gett stora möjligheter, eftersom det går att ta reda på den genetiska orsaken till många sällsynta diagnoser med ett enda test.

Fler kan få svar om sällsynta sjukdomar

Foto: Kennet Ruona

Samband mellan diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar

Diabetes typ 2

Samband mellan diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar

Pågående forskning kartlägger faktorerna som gör diabetes typ 2 till en riskfaktor för sjukdomar kopplade till åderförkalkning.

Samband mellan diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar

Foto: Shutterstock

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Hjärtsvikt

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Pågående läkemedelsutveckling kan minska mortaliteten för de svårast sjuka.

Mer forskning med fokus på hjärtsvikt

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"