Foto: Jenny Öhman/Nordic Life Science

Hälsodata, antibiotikaresistens och betalningsmodeller

Fokus för Lif 2022

Hälsodata, antibiotikaresistens och betalningsmodeller

Några av Lif:s främsta fokusfrågor under året är ett förstärkt partnerskap med hälso- och sjukvård och myndigheter.

Hälsodata, antibiotikaresistens och betalningsmodeller

Forskning på hur vaccin aktiverar immunförsvaret

Vaccinutveckling

Forskning på hur vaccin aktiverar immunförsvaret

Vacciner fyller en central roll i arbetet med att förebygga sjukdomsfall och främja folkhälsan.

Forskning på hur vaccin aktiverar immunförsvaret

Foto: Magnus Laupa

Intensiv forskning mot bröstcancer

Bröstcancer

Intensiv forskning mot bröstcancer

Under 2022 väntas fler läkemedel riktade mot de mer aggressiva formerna av bröstcancer.

Intensiv forskning mot bröstcancer

Foto: Patrik Skogloew

AI accelererar läkemedelsutvecklingen

Artificiell Intelligens

AI accelererar läkemedelsutvecklingen

AI ökar precisionen och sannolikheten att utveckla preparat som gör skillnad för patienter.

AI accelererar läkemedelsutvecklingen

Presentation

Med behovet som drivkraft

Seagen

Med behovet som drivkraft

Här är fokusområdet cancer och utveckling av målstyrda behandlingar.

Med behovet som drivkraft

Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Precisionsmedicin

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Anpassad behandling till varje enskild individs unika diagnos och genetiska förutsättningar.

Jämlik tillgång till precisionsläkemedel

Behandlingsframsteg ökar patienters överlevnad

Njurcancer

Behandlingsframsteg ökar patienters överlevnad

Stora framsteg inom njurcancer som inneburit avsevärt förbättrade behandlingsmöjligheter.

Behandlingsframsteg ökar patienters överlevnad

Presentation
Foto: Jan Nordén

Ny medicin mot försämrad hjärtsvikt

Bayer

Ny medicin mot försämrad hjärtsvikt

Läkemedel som minskar risken för återinläggning och kardiovaskulär död.

Ny medicin mot försämrad hjärtsvikt

Foto: Svenska Läkaresällskapet / Shutterstock

Ambitionen god men vägen dit omständlig

Nationella läkemedelslistan

Ambitionen god men vägen dit omständlig

Senast den 1 juni 2023 ska alla läkemedelsrecept i Sverige hanteras via nationella läkemedelslistan.

Ambitionen god men vägen dit omständlig

Framsteg för urotelialcancerpatienter

Urotelialcancer

Framsteg för urotelialcancerpatienter

Drygt 3 200 svenskar diagnostiseras årligen med urotelialcancer och cirka 26 000 individer lever med sjukdomen.

Framsteg för urotelialcancerpatienter

Banbrytande FoU för migränpatienter

Kronisk migrän

Banbrytande FoU för migränpatienter

Internationellt pågår nu forskning och utveckling av nya behandlingsalternativ som kan förbättra livskvaliteten för migränpatienter.

Banbrytande FoU för migränpatienter

Stora kliv framåt inom diagnostik och behandling

Prostatacancer

Stora kliv framåt inom diagnostik och behandling

I Sverige får varje år cirka 10 000 män prostata­cancer och 2 300 avlider av sjukdomen.

Stora kliv framåt inom diagnostik och behandling

Foto: Johnny Ring

Fantastisk utveckling inom ögonsjukvård

Oftalmologi

Fantastisk utveckling inom ögonsjukvård

Smarta mätverktyg ökar patienternas delaktighet och genterapier förändrar livet för patienter som tidigare var dömda att bli blinda.

Fantastisk utveckling inom ögonsjukvård

Foto: Håkan Flank

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Leukemi

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Behandlingsutvecklingen inom KLL rör sig från konventionell kemoimmunoterapi mot precisionsbehandling med smarta molekyler.

Små molekyler ger stora framsteg inom KLL

Foto: Håkan Flank

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och behovet av målinriktad, skräddarsydd och effektiv behandling är stort.

Förutsäger effekten av olika behandlingar

Foto: Ulf Sirborn

Ny kandidat kan förebygga levertransplantation

Akuta porfyrier

Ny kandidat kan förebygga levertransplantation

För akuta porfyrier var levertransplantation tidigare den enda effektiva behandlingen för de svårast sjuka patienterna.

Ny kandidat kan förebygga levertransplantation

Presentation
Foto: Johan Marklund

RNAi-teknologi ger innovativa, nya läkemedel

Alnylam

RNAi-teknologi ger innovativa, nya läkemedel

Läkemedel med potential att förändra livet för människor med sjukdomar som hittills saknat effektiv behandling.

RNAi-teknologi ger innovativa, nya läkemedel

Foto: Andreas Gradin

Genterapibehandling mot Skelleftesjukan

Ärftlig transtyretinamyloidos

Genterapibehandling mot Skelleftesjukan

Drygt 400 personer är diagnostiserade med Skelleftesjukan i Sverige, tre fjärdedelar av dem finns i Västerbotten och Norrbotten.

Genterapibehandling mot Skelleftesjukan

Riktade behandlingar mot svår astma

Svår astma

Riktade behandlingar mot svår astma

För människor med svår astma skedde ett stort genombrott 2016, då nya biologiska läkemedel introducerades.

Riktade behandlingar mot svår astma

Foto: Kennet Ruona

Biologiska läkemedel förbättrar livskvaliteten

Astma & KOL

Biologiska läkemedel förbättrar livskvaliteten

En ny generation biologiska läkemedel har medfört en avsevärt förbättrad livskvalitet, inte minst för patienter med svår astma.

Biologiska läkemedel förbättrar livskvaliteten

Foto: Shutterstock / Daniel Stiller

Satsa på den kliniska forskningen

Sjukhusläkarna

Satsa på den kliniska forskningen

Sjukvården behöver bygga upp en gedigen forskningsstruktur som ger fler läkare möjlighet att bedriva klinisk forskning.

Satsa på den kliniska forskningen

Foto: Gunilla Lundström

Forskning gynnas av hälsodata

Hälsodata

Forskning gynnas av hälsodata

Hälsodata utgör en otroligt viktig källa till ny kunskap som för läkemedelsutvecklingen framåt.

Forskning gynnas av hälsodata

Behandlingsutvecklingen åt rätt håll

Hjärtsvikt

Behandlingsutvecklingen åt rätt håll

Många hjärtsviktspatienter lider av en låg livskvalitet, men nya behandlingsmetoder ger nytt hopp.

Behandlingsutvecklingen åt rätt håll

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"