Foto: Jeanette Hägglund

Läkemedelsbrist och beredskap på agendan 2024

Läkemedelsverket

Läkemedelsbrist och beredskap på agendan 2024

Läkemedelsverkets främsta fokusfråga under 2024 är att säkra läkemedelstillgången genom att förebygga och hantera läkemedelsbrist.

Läkemedelsbrist och beredskap på agendan 2024

Foto: Mikael Wallerstedt

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Pågående forskning kartlägger hur läkemedel tidigt kan förebygga njursjukdom hos personer med typ 2-diabetes.

Förebygga njursjukdom vid typ 2-diabetes

Foto: Shutterstock

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Lymfom

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Genom att programmera patientens egna celler till att bli målsökande kan CAR-T-behandling bland annat tillämpas på lymfompatienter.

CAR-T-behandling ger nytt hopp för lymfompatienter

Foto: Gustav Mårtensson

Nya behandlingar kan förebygga RSV-infektion

RS-virus

Nya behandlingar kan förebygga RSV-infektion

De senaste två åren har två nya lovande förebyggande läkemedel mot RS-virus utvecklats.

Nya behandlingar kan förebygga RSV-infektion

Foto: Eva Garmendia

Svensk läkemedelsutveckling står sig starkt globalt

Life science

Svensk läkemedelsutveckling står sig starkt globalt

Den svenska läkemedelsbolagssektorn består av många små bolag med tydlig förankring i akademisk forskning.

Svensk läkemedelsutveckling står sig starkt globalt

God prognos för HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer

God prognos för HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer har idag vanligtvis en mycket god prognos och även typer som tidigare haft ett sämre utfall kan nu ofta behandlas framgångsrikt.

God prognos för HER2-positiv bröstcancer

Foto: Linda Harradine

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Typ 2-diabetes

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Forskning visar att personcentrerad vård och ett klokare val av glukossänkande läkemedel kan minska risken att dö för patienter med både typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Läkemedel som skyddar hjärta & kärl ökar

Foto: Shutterstock

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

KOL

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

Tidigare betraktades KOL som en diagnos, men på senare år har medvetenhet om att KOL i själva verket är ett paraplybegrepp för flera olika diagnoser ökat.

Biologiska läkemedel nytt hopp för KOL-patienter

Foto: Marcus Gustafsson

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

KOL

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

Behovet av att diagnostisera och behandla fler KOL-patienter tidigt är stort.

Tidig diagnos och behandling avgörande för KOL-patienter

Foto: Mikael Wallerstedt

Jämlik diagnos med organiserad prostatacancertestning

Prostatacancer

Jämlik diagnos med organiserad prostatacancertestning

Den diagnostiska förbättringspotentialen inom prostatacancer är stor.

Jämlik diagnos med organiserad prostatacancertestning

Foto: Ingemar Hultquist

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

Skräddarsydda cancerbehandlingar

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

ADC är en ny generation biologiska läkemedel som kombinerar precisionen hos antikroppar med de cytotoxiska effekterna av kemoterapi.

ADC kombinerar målinriktade antikroppar med cytostatika

Foto: Stefan Zimmerman

Genanalys ökar överlevnaden vid spridd prostatacancer

Prostatacancer

Genanalys ökar överlevnaden vid spridd prostatacancer

Förbättrad diagnostisering och behandling har förlängt överlevnaden för patienter med spridd prostatacancer.

Genanalys ökar överlevnaden vid spridd prostatacancer

Foto: Jenny Öhman/Nordic Life Science

Innovativ teknologi accelererar läkemedelsutveckling

Läkemedelsföretagen

Innovativ teknologi accelererar läkemedelsutveckling

Innovativa teknologiplattformar kan accelerera utvecklingen av nya diagnosmetoder, mediciner och vacciner.

Innovativ teknologi accelererar läkemedelsutveckling

Foto: Agata Garpenlind

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Svår astma

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Cirka 10 procent av befolkningen är diagnostiserad med astma, en heterogen folksjukdom bestående av flera subgrupper.

Biologiska läkemedel paradigmskifte mot svår astma

Foto: Ioanna Markaki

Bättre diagnostik och behandling mot bröstcancer

Bröstcancer

Bättre diagnostik och behandling mot bröstcancer

De precisionsmedicinska framstegen i diagnostiken och behandlingen av bröstcancer skapar förutsättningar för en intensiv precisionsmedicinsk utveckling.

Bättre diagnostik och behandling mot bröstcancer

Foto: Shutterstock

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Diabetes

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Intensiv forskning och utveckling har på senare år resulterat i flera nya behandlingsalternativ för såväl typ 1- som typ 2-diabetes.

Nya behandlingsalternativ för typ 1- och typ 2-diabetes

Foto: Shutterstock

CAR-T och bispecifika antikroppar för myelompatienter

Myelom

CAR-T och bispecifika antikroppar för myelompatienter

Medianöverlevanden för patienter som diagnostiseras med den kroniska blodcancersjukdomen myelom har förbättrats markant på senare år.

CAR-T och bispecifika antikroppar för myelompatienter

Foto: Bosse Haglund/Fotomedia SÄS

Nya behandlingar förbättrar prognosen för myelompatienter

Myelom

Nya behandlingar förbättrar prognosen för myelompatienter

Med fler behandlingsalternativ kan allt fler individer med myelom leva längre liv med färre symtom.

Nya behandlingar förbättrar prognosen för myelompatienter

Presentation
Foto: Fredrik Hjerling
Karolinska Institutet

Prediktion av hjärnmetastasering vid lungcancer

Exosomer och lungcancer

Prediktion av hjärnmetastasering vid lungcancer

Tumörer utsöndrar nanopartiklar (exosomer som innehåller tumörgener och tumörproteiner) som kan fångas ur blodet.

Prediktion av hjärnmetastasering vid lungcancer

Banbrytande genterapi räddar liv på barn med MLD

Metakromatisk leukodystrofi

Banbrytande genterapi räddar liv på barn med MLD

Sedan drygt två år tillbaka kan barn med MLD behandlas med en banbrytande stamcellsbaserad genterapi.

Banbrytande genterapi räddar liv på barn med MLD

Foto: Gonzalo Irigoyen

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Icke småcellig lungcancer

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Det har skett stora framsteg inom behandling av icke småcellig lungcancer de senaste åren.

Snabb utveckling av lungcancerbehandling

Är du hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt?

Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Klickar du "Ja" nedan så godkänner du att du får ta del av annonser och innehåll om läkemedel. Klickar du "Nej" så skickas du till vår karriärtidning för läkare "Framtidens Karriär - Läkare"